ورود به سایت

شرح وظایف گروه بودجه و آمار

 | تاریخ ارسال: 1396/11/3 - 12:22 | 
 • جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم به منظور پیش بینی بودجه سالیانه از واحدهای مختلف دانشگاه.
 • پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه بودجه موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه.
 • پیش بینی و برآورد درآمدهای اختصاصی دانشگاه .
 • تکمیل فرم ها و اطلاعات بودجه ای مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای تصویب بودجه سالانه در لایحه بودجه.
 • تکمیل و تهیه بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاه و ارائه به هیات امنا و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.
 • تکمیل و تهیه موافقتنامه عمرانی و اصلاحیه آن و ارائه سازمان برنامه و بودجه.
 • ابلاغ بودجه مصوب سالانه واحدهای دانشگاه.
 • تخصیص اعتبارات مصوب و دریافتی دانشگاه بین واحدهای مختلف با توجه به نیاز واحدها.
 • نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمدهای اختصاصی در حوزه های مختلف.
 • سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات.
 • مطالعه و بررسی در خصوص تقلیل هزینه و افزایش درآمد دانشگاه.
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی و گزارش آن به مدیر برنامه ، بودجه و تشکیلات.
 • تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام هزینه های جاری و توسعه عمرانی.
 • تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • پیگیری اعتبارات پاداش پایان خدمت، خرید مرخصی و ... همکاران بازنشسته.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه.
 • ایجاد و نگهداری بانک های اطلاعاتی.
 • طبقه‌بندی، نگهداری، کنترل، بهنگام سازی و تحلیل داده‌های آماری.
 • مطالعات تطبیقی در زمینه شاخصهای آماری و مقایسه آن با شاخصهای سایر دانشگاهها.
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوری شده به صورت گزارشها و جداول و نمودار مختلف و ارائه آن به وزارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و استانداری و سایر نهادها.
 • تهیه سالنامه آماری به منظور ارائه آمار و اطلاعات مفید برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
 • بررسی و مطالعه جهت بکارگیری نرم‌افزارهای آماری مناسب بمنظور ارتقاء و کیفیت پردازش و تحلیل اطلاعات.
 • تدوین  شاخص ها و روش های تهیه آمار و اطلاعات و ساماندهی کلیه  آمار و اطلاعات دانشگاه.
 • تهیه آمارهای مختلف پرسنلی اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی و دانشجویی.
 • تهیه و تنظیم گزارش توجیهی پروژه های عمرانی دانشگاه با همکاری مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی.
 • تکمیل سامانه های بودجه ای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه.
 • ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مدیر برنامه ، بودجه و تشکیلات.
 • انجام امور مربوط به مکاتبات واحد مربوطه  و پیگیری نامه های وارده و صادره.
 • مطالعه بخشنامه های رسیده جهت اجرای آن و در صورت نیاز ابلاغ به افراد ذی‌نفع.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

دفعات مشاهده: 1047 بار   |   دفعات چاپ: 170 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر