ورود به سایت

آمار دانشجویان ۹۶-۹۵

 | تاریخ ارسال: 1395/12/7 - 09:15 | 
 
آمار دانشجویان روزانه دردوره اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵(مورد تایید موسسه پژوهش و آموزش عالی)
موسسه آموزش عالی 
گروه تحصیلی 
کاردانی 
کارشناسی ناپیوسته 
کارشناسی 
کارشناسی ارشد 
دکتری تخصصی 
جمع 
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
۰
۰
۱۸۴۹
۸۵۴
۱۷۶
۲۸۷۹
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم پایه
۰
۰
۱۲۶۷
۳۷۹
۱۲۹
۱۷۷۵
دانشگاه محقق اردبیلی
فنی و مهندسی
۰
۷۱
۹۷۰
۳۷۲
۴۳
۱۴۵۶
دانشگاه محقق اردبیلی
هنر
۰
۰
۳۷۲
۴۸
۰
۴۲۰
دانشگاه محقق اردبیلی
کشاورزی
۰
۰
۱۰۹۳
۵۳۳
۱۹۹
۱۸۲۵
دانشگاه محقق اردبیلی - جمع
۰
۷۱
۵۵۵۱
۲۱۸۶
۵۴۷
۸۳۵۵
 دانشکده ادبیات پردیس نمین - جمع
۰
۰
۲۴۰
۰
۰
۲۴۰
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی مغان - جمع
۰
۱۰۰
۷۳
۸
۰
۱۸۱
دانشکده کشاورزی مشکین شهر - جمع
۲۰
۹۹
۰
۰
۰
۱۱۹
جمع کل
۲۰
۲۷۰
۵۸۶۴
۲۱۹۴
۵۴۷
۸۸۹۵
آمار دانشجویان شبانه دردوره اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵(مورد تایید موسسه پژوهش و آموزش عالی)
موسسه آموزش عالی 
گروه تحصیلی 
کاردانی 
کارشناسی ناپیوسته 
کارشناسی 
کارشناسی ارشد 
دکتری تخصصی 
جمع 
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
۰
۰
۷۳۱
۲۷۴
۴۱
۱۰۴۶
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم پایه
۰
۰
۳۲۴
۶۳
۷
۳۹۴
دانشگاه محقق اردبیلی
فنی و مهندسی
۰
۳۴
۵۹۵
۱۱۱
۸
۷۴۸
دانشگاه محقق اردبیلی
هنر
۰
۰
۱۴۰
۱۲
۰
۱۵۲
دانشگاه محقق اردبیلی
کشاورزی
۰
۰
۳۲۶
۱۶۰
۲۴
۵۱۰
دانشگاه محقق اردبیلی - جمع
۰
۳۴
۲۱۱۶
۶۲۰
۸۰
۲۸۵۰
دانشکده ادبیات پردیس نمین - جمع
۰
۰
۶۰
۰
۰
۶۰
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی مغان - جمع
۰
۵
۳
۵
۰
۱۳
دانشکده کشاورزی مشکین شهر - جمع
۰
۱
۰
۰
۰
۱
جمع کل
۰
۴۰
۲۱۷۹
۶۲۵
۸۰
۲۹۲۴

دفعات مشاهده: 2330 بار   |   دفعات چاپ: 274 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر