فرم ها

الف) فرم ها

1. فرم های بازدید و ارزیابی دانشگاههای دولتی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

2. فرم های بازدید و ارزیابی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

3. فرم های بازدید و ارزیابی واحدهای دانشگاه پیام نور

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

4. فرم های بازدید و ارزیابی موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

5. فرم های بازدید و ارزیابی مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

6. فرم های بازدید و ارزیابی موسسات آموزش عالی آزاد

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

7. فرم های بازدید و ارزیابی آموزشکده ها و دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

د) کاربرگ شماره 1

و) کاربرگ شماره 2

8. فرم د 


دفعات مشاهده: 13679 بار   |   دفعات چاپ: 1066 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 208 بار   |   0 نظر