مسئولین فناوری اطلاعات

نام

رشته تحصیلی

سمت

تلفن

ایمیل

سید کاظم اسدی

کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مسئول حوزه فناوری اطلاعات

(وبسایت دانشگاه، آنتی ویروس)

5346 kazemasadi@uma.ac.ir

محسن شیخعلی زاده

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مسئول حوزه فناوری اطلاعات

(ایمیل، قطعی اتوماسیون)

5345 sheikhalizadeh@uma.ac.ir

دفعات مشاهده: 6891 بار   |   دفعات چاپ: 755 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 93 بار   |   0 نظر