ورود به سایت

معرفی رشته ها

رشته های دکتری تخصصی
ردیف
نام رشته
نام دانشکده
۱
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
ادبیات و علوم انسانی
۲
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
ادبیات و علوم انسانی
۳
آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی
ادبیات و علوم انسانی
۴
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ادبیات و علوم انسانی
۵
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات و علوم انسانی
۶
ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک
ادبیات و علوم انسانی
۷
ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی
ادبیات و علوم انسانی
۸
ژئومورفولوژی گرایش نظری
ادبیات و علوم انسانی
۹
مجموعه باستان شناسی- دوران اسلامی
ادبیات و علوم انسانی
۱۰
مجموعه باستان شناسی- دوران پیش از تاریخ
ادبیات و علوم انسانی
۱۱
مجموعه باستان شناسی- دوران تاریخی
ادبیات و علوم انسانی
۱۲
آمار
علوم پایه
۱۳
ریاضی کاربردی- آمار
علوم پایه
۱۴
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
علوم پایه
۱۵
ریاضی محض- آنالیز
علوم پایه
۱۶
ریاضی محض- آنالیز گرایش تابعی
علوم پایه
۱۷
ریاضی محض- جبر گرایش ترکیبات
علوم پایه
۱۸
ریاضی محض- جبر گرایش جبر جابجایی
علوم پایه
۱۹
ریاضی محض- جبر گرایش گروه
علوم پایه
۲۰
ریاضی محض - هندسه (توپولوژی)
علوم پایه
۲۱
ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
علوم پایه
۲۲
زیست شناسی - سلولی وملکولی
علوم پایه
۲۳
زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری
علوم پایه
۲۴
زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
علوم پایه
۲۵
شیمی آلی
علوم پایه
۲۶
شیمی تجزیه
علوم پایه
۲۷
شیمی فیزیک
علوم پایه
۲۸
فیزیک- فیزیک بنیادی گرایش آشوب
علوم پایه
۲۹
فیزیک- فیزیک بنیادی گرایش ریاضی فیزیک
علوم پایه
۳۰
فیزیک- هسته ای
علوم پایه
۳۱
تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۲
روان شناسی عمومی
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۳
علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۴
مشاوره
علوم تربیتی و روانشناسی
۳۵
 مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی- علوم مرتع
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۳۶
اصلاح نباتات - بیومتری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۳۷
اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۳۸
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشرات
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۳۹
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه ها
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۰
حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۱
حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۲
زراعت -اصلاح نباتات- بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۳
زراعت -اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۴
زراعت -اصلاح نباتات- علوم علف های هرز
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۵
زراعت -اصلاح نباتات- علوم و تکنولوژی بذر
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۶
زراعت -اصلاح نباتات- فیزولوژی گیاهان زراعی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۷
علوم باغبانی- علوم باغبانی و فضای سبز گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۸
علوم باغبانی- علوم باغبانی و فضای سبز گرایش فیزیولوژی و اصلاح میوه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۴۹
علوم باغبانی- علوم باغبانی و فضای سبز گرایش گیاهان زینتی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۵۰
علوم دامی - تغذیه دام
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۵۱
مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز  بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۵۲
مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۵۳
مهندسی مکانیک- بیوسیستم- طراحی ماشین های کشاورزی
فنی و مهندسی
۵۴
مهندسی مکانیک- بیوسیستم- فناوری پس از برداشت
فنی و مهندسی
۵۵
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
فنی و مهندسی
۵۶
مهندسی برق- قدرت
فنی و مهندسی
۵۷
مهندسی عمران- سازه
فنی و مهندسی
۵۸
مهندسی عمران- مهندسی زلزله
فنی و مهندسی
۵۹
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
فنی و مهندسی

دفعات مشاهده: 8076 بار   |   دفعات چاپ: 848 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 126 بار   |   0 نظر