ورود به سایت

کمک های اولیه در مواجهه با خطر


در مواقع اضطراری و نیاز به کمکهای اولیه میتوان بصورت زیر عمل کرد:

  در صورتی که مواد وارد چشم شود:

AWT IMAGE

- ورود مواد قلیایی به چشم:
  به وسیله چشم شوی حاوی آب، چشم را بشویید و در صورت احساس ناراحتی چند مرتبه و هر مرتبه 2 قطره روغن کرچک یا پارافین در چشم بریزید. در صورت لزوم میتوان با محلول 1% بوریک اسید چشم را بشویید
- ورود مواد اسیدی به چشم
   در مورد اسیدها پس از شستشوی چشم با آب، چشم را با محلول 1% سدیم بیکربنات بشویید.


  وقتی اسیدها و بازها فقط داخل دهان شده باشند:
  به سرعت ماده را بیرون ریخته و با مقدار زیادی آب، دهان را میشوییم و بعد در مورد اسیدها از آب آهک و در مورد بازها از آب لیمو و یا استیک اسید 5% برای شستن دهان استفاده میشود.


  اگر  مواد سمی فرو برده شده باشد:
اسیدها
  آشامیدن مقدار زیادی آب و پس از آن خوراندن آب آهک و یا مخلوط MgO با آب یا شیر، به هیچ وجه از داروهای تهوع آور یا محلول بیکربنات سدیم استفاده نشود.
- بازها
  آشامیدن مقدار زیادی آب و سپس سرکه و یا آب لیمو و یا آب نارنج، به هیچ وجه از داروهای تهوع آور استفاده نشود.
- نمکهای آرسنیک یا جیوه:
  خوردن یک داروی تهوع آور و بعد شیر یا سفیده تخم مرغ در آب سرد و روغن کرچک


  در صورت سوختگی های پوستی با اسیدها و بازها:

AWT IMAGE

  در صورت سوختگی حاصل از اسیدهابلافاصله قسمت آسیب دیده را با آب زیاد بشویید و سپس با محلول سدیم بیکربنات رقیق (5%) شستشو داده و بعد محل سوختگی را با کمی پارافین یا پماد MgO در گلیسرین، چرب کنید.
  در صورت سوختگی حاصل از بازها محل صدمه دیده با مقدار زیادی آب و سپس با محلول (5%) آمونیم کلرید یا محلول اشباع شده بوریک اسید و یا محلول (2%) اسید استیک شستشو داده شده و مجددا با آب شستشو داده می شود.CAPTCHA