اساتید گروه معارف اسلامی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مرتضی ابراهیمی دانشیار معارف اسلامی و علوم سیاسی AWT IMAGE
یعسوب اصغری نیاری استادیار معارف اسلامی و علوم سیاسی AWT IMAGE
احمد شجاعی دانشیار معارف اسلامی AWT IMAGE
امین فتحی استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE
عباس فنی اصل استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE
محمد رضا مولایی مربی معارف اسلامی و علوم سیاسی AWT IMAGE
اشرف میکائیلی استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE
محمدامین میکائیلی مربی معارف اسلامی AWT IMAGE
جعفر نامور مربی معارف اسلامی  AWT IMAGE
محمد رضا آکار مربی معارف اسلامی AWT IMAGE
علی احمد پور استادیار معارف اسلامی AWT IMAGE