انتخاب دکتر آرش عبدالملکی به عنوان پژوهشگر برتر استان

 | تاریخ ارسال: 1401/9/20 - 11:14 | 
 دکتر آرش عبدالملکی به عنوان پژوهشگر برتر استان در سال ۱۴۰۱ انتخاب شدند. ضمن تبریک این موفقیت خدمت آقای دکتر عبدالملکی، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون داریم.
 


CAPTCHA