ارتقای مرتبه علمی ۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1401/8/16 - 09:21 | 

دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از ارتقای مرتبه علمی ۹ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جبرائیل رزمجو ۱۱ آبان با اعلام این خبر افزود: در جلسه هیات ممیزه دانشگاه، جعفر اعظمی از دانشکده علوم و سعید خماری، مرتضی برمکی و علیرضا قنبری از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی استادی ارتقا یافتند.
وی افزود: همچنین حسن ملکی از دانشکده کشاورزی مشگین شهر، حسین شهاب از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، عباس صباحی و آرش عبدالملکی از دانشکده فناوری های نوین نمین و میرمهدی سیدرحیمی از دانشکده فنی و مهندسی از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند.


CAPTCHA