انتصاب سرپرست دانشکده فناوری‌های نوین نمین

 | تاریخ ارسال: 1401/6/1 - 08:48 | 


انتصاب جناب آقای دکتر هوشیار ایمانی به سمت سرپرست دانشکده فناوری‌های نوین نمین را تبریک عرض می‌نماییم. همچنین از زحمات جناب آقای دکتر فرزاد صداقتی در دوران تصدی ریاست دانشکده فناوری‌های نوین نمین دانشگاه تقدیر و تشکر می‌شود.

دانشکده فناوری‌های نوین نمین

 


CAPTCHA