کارگاه آشنایی با فعالیت در مراکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه‌ها در دانشکده فناوری نوین نمین برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 - 15:14 | 


روز سه شنبه ۱۰ خردادماه کارگاه آشنایی با نحوه ایجاد و فعالیت واحدهای فناور در مراکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه توسط رئیس و معاون محترم مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده فناوری های نوین نمین برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشکده فناوری‌های نوین شرکت کرده بودند، جناب آقای دکتر صلاحی رئیس محترم مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه ضمن تشریح روند استقرار، فعالیت و رشد واحدها در این مراکز به نحوه ورود اعضاء هیأت علمی و دانشجویان به این حوزه از فعالیت ها از طریق ایده پردازی پرداختند. همچنین جناب آقای دکتر روشنیان فرد معاون محترم مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه ضمن سخنرانی در این کارگاه به سوالات شرکت‌کنندگان در کارگاه پاسخ دادند. در نهایت کارشناسان محترم مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه قوانین حقوقی مرتبط با فعالیت در این مراکز را برای  شرکت‌کنندگان در کارگاه توضیح دادند.


CAPTCHA