بازدید علمی از کارخانجات آرتا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 - 16:08 | 
با حضور معاونت پژوهشی دانشکده، حراست محترم و جمعی از دانشجویان بازدید علمی از کارخانجات آرتا (چوب و پلاستیک) صورت گرفت. در این بازدید عوامل مجموعه آرتا ضمن معرفی تجیزات و کارکرد آنها نقش اصلی این کارخانجات را در شمال غرب کشور متذکر شدند.
و افزودند در سال‌های نه چندان دور، دانشجویان نقش بسزایی را در این عرصه ارائه خواهند نمود.CAPTCHA