رویداد های مهم
ورود به سایت

طراحی ابزار آموزشی و نشخیص ریز حالات چهره

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سینا شریف زاده خراسانی

 

تاریخ جذب : 98/02/06

عنوان ایده : طراحی ابزار آموزشی ریزحالات چهره
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA