هسته بازارچه اینترنتی پلازا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : رویا روزی خواه
تاریخ جذب : 98/04/05

عنوان ایده : بازارچه اینترنتی پلازا
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA