جلسه معارفه ورودی های جدید برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1398/8/4 - 10:55 | 
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده فناوریهای نوین با حضور دانشجویان، اساتید و مسئولین دانشکده، فرماندار محترم شهرستان نمین و فرمانده محترم نیروی انتظامی برگزار شد.
رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دکتر یاشار عزیزیان ضمن خیرمقدم و تبریک به دانشجویان ورودی جدید در خصوص اهداف کوتاه مدت و بلندمدت دانشکده صحبت کردند و توصیه‌های لازم جهت موفقیت دانشجویان در زمینه تحصیلی ایراد نمودند.
فرماندار نمین موقعیت شهرستان را از لحاظ صنعتی بودن مود بررسی قرار دادند و نوید ایجاد فرصتهای شغلی دراین شهرستان دادند.
فرمانده نیروی انتظامی در خصوص آسیب‌های اجتماعی و ارهکارهای مقابله و مواجهه با آن‌ها را عنوان کردند.


CAPTCHA