اطلاعیه مهم آموزشی شماره 2

 | تاریخ ارسال: 1398/6/13 - 14:44 | 
به اطلاع دانشجویان محترم مشروح در جدول ذیل می­رساند، با توجه به اینکه تعداد ترم­های مشروطی آنها 3 ترم می باشد، جهت ادامه تحصیل می بایست در اسرع وقت تا تاریخ 16/06/98 نسبت به ارائه درخواست بازگشت به تحصیل خود به آموزش دانشکده و اقدام نمایند.
تأکید می گردد عدم مراجعه و ارائه درخواست  توسط دانشجویان مذکور تا تاریخ فوق به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و به مراجعات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
ردیف
 
شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی
1 9677153118 10 9677153161
2 9677153186 11 9677153202
3 9677153229 12 9677153198
4 9677153224 13 9677153203
5 9677153213 14 9677153184
6 9677153214 15 9577153107
7 9677153226 16 9677153106
8 9677153237 17 9677153127
9 9677153146 18 9677153119
 
 


با تشکر- آموزش دانشکده


CAPTCHA