اطلاعیه مهم آموزشی شماره 1

 | تاریخ ارسال: 1398/6/13 - 14:39 | 
به اطلاع دانشجویان محترم جدول ذیل می رساند، با توجه به اینکه بیش از 3 ترم مشروط بوده­اند، جهت ادامه تحصیل نسبت به ثبت درخواست بازگشت به تحصیل در سامانه سجاد وزارت علوم تا تاریخ 16/06/98 اقدام نموده و پس از اخذ کد رهگیری به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
تأکید می گردد عدم مراجعه و ارائه درخواست  توسط دانشجویان مذکور تا تاریخ فوق به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و به مراجعات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
ردیف
 
شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی
1 9677153125 11 9677153210
2 9677153124 12 9477133111
3 9677153112 13 9677153143
4 9577153203 14 9677153165
5 9677153173 15 9477133105
6 9677153128 16 9477123119
7 9677153107 17 9477113119
8 9477103118 18 9577153125
9 9377103108 19 9577153122
10 9577153124 20 9577153115
 
 با تشکر- آموزش دانشکده


CAPTCHA