اطلاعیه مهم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/7 - 13:40 | 
دانشجویان عزیزی که در نیمسال دو سالتحصیلی 98-97 مشروط بوده و تعداد ترم­های مشروطی آنها  3  ترم می باشد تا مورخه 20/05/98 مهلت دارند جهت بازگشت به تحصیل اقدام نموده و درخواست کتبی خود را به آموزش دانشکده تحویل نمایند.
همچنین دانشجویانی که تعداد مشروطی آنها 4 یا بیش از آن می باشد درخواست بازگشت به تحصیل خود را در سامانه سجاد ثبت نموده و پس از دریافت کد رهگیری به همراه درخواست کتبی تا تاریخ تعیین شده به آموزش مراجعه نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه به موقع عواقب احتمالی به عهده خود دانشجو خواهد بود.
                                              
باتشکر- آموزش دانشکده


CAPTCHA