دوره‌های آزاد و مهارتی
میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

کمیته‌های علمی و اجرایی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/10 - 10:09 | 

رئیس کنفرانس

پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
دبیر کنفرانس

دکتر یاشار عزیزیان

کمیته علمی

کمیته اجرایی

یاشار عزیزیان (هسته پژوهشی) - دانشگاه محقق اردبیلی
آراز سیابی گرجان - دانشگاه محقق اردبیلی
پری امیری - دانشگاه محقق اردبیلی
شراره میرزائی - دانشگاه محقق اردبیلی
صغری میرارشادی - دانشگاه محقق اردبیلی
احسان احدی اخلاقی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
احد صابر - دانشگاه محقق اردبیلی
زینب میرزائی- دانشگاه تبریز
حسین اکبری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سوتلانا خونینا- دانشگاه سامارا- سامارا روسیه
مقصود سعادتی - دانشگاه محقق اردبیلی
شمس الدین آلتیندال- دانشگاه قاضی- ترکیه- آنکارا
تاریک آسار- دانشگاه قاضی- ترکیه- آنکارا
لئونیدگا لاوان- دانشگاه دولتی مسکو- مسکو- روسیه
سلیمان اوزچلیک- دانشگاه قاضی- ترکیه- آنکارا
سوتریوس باسکوتاس- دانشگاه پاتراس- یونان
ناجه حمدوی- دانشگاه سوسه- تونس
فخرالدین یارکوب هان اوغلو- دانشگاه فرات- الازیق- ترکیه
شوکرو کارتاش- دانشگاه سوتچی امام کاهرامان ماراش
مجید راهروزرگر - دانشگاه محقق اردبیلی
رضا حسن‌زاده - دانشگاه محقق اردبیلی
آرش عبدالملکی - دانشگاه محقق اردبیلی
عباس صباحی نمین - دانشگاه محقق اردبیلی
مهرداد شیخلو - دانشگاه محقق اردبیلی
سولماز کیا - دانشگاه محقق اردبیلی
مریم معاضدی - دانشگاه محقق اردبیلی
یاسر شکری - دانشگاه محقق اردبیلیCAPTCHA