کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 دکتر یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر سید احمد مهری شال
29 آقاي پرویز نژادسیفی
30 علیرضا نگهدار
31 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
32 دکتر عزیز باباپور
33 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
34 دکتر امیر حیدری
35 دکتر کیوان شایسته
36 مهندس سیدکریم شفقی اصل
37 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
38 دکتر محمد قربان پور
39 خانم ماریانا مشعشعی
40 دکتر علیرضا میراولیایی
41 دکتر بهروز میرزایی
42 دکتر نیلوفر نصیرپور
43 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
44 دکتر مسعود اجری
45 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
46 دکتر سجاد پیرمحمد
47 دکتر رضا پیل افکن
48 دکتر حسنعلی رسولی
49 دکتر علی زاهدی دیزج یکان
50 دکتر سید جاوید زکوی
51 دکتر مهدی شاهدی اصل
52 دکتر فرهاد صادق مغانلو
53 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
54 دکتر سید محمد عرب
55 دکتر هادی غائبی
56 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
57 دکتر عسگر مینائی
58 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
59 عادل اکبری مجد
60 دکتر حمید بهادر
61 دکتر جواد جاویدان
62 دکتر شهرام جمالی
63 دکتر مجید حسین پور
64 دکتر حمید حیدرزاده
65 دکتر عبدالمجید دژم خوی
66 آقاي غلامرضا زارع فتین
67 دکتر سیدجلال سیدشنوا
68 پروفسور حسین شایقی
69 سهیلا صادقی
70 مهندس سهیلا صادقی‌رام
71 آقای فرزاد صداقتی
72 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
73 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
74 حسن اکبری
75 دكتر شهناز پورناصری
76 یوسف جهان زمین
77 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
78 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
79 آقاي حجت اله رشید کلویر
80 دکتر بهرام گسیلی
81 دکتر وحید وزیری
82 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
83 آقای صدیف احدپور کلخوران
84 آقاي علی باکوئی
85 دکتر جعفر برهانیان
86 دکتر علی توانا
87 دکتر محمد حمدی پور
88 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
89 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
90 دكتر ناصر سپهری جوان
91 دکتر فرهاد ستاری
92 دکتر مقصود سعادتی نیاری
93 دکتر احد صابر تازه‌کند
94 خانم زهرا عبادی
95 یاشار عزیزیان کلاندرق
96 دكتر یوسف کمالی
97 دکتر حسین محمدزاده
98 آقای داوود منظوری
99 دکتر قادر نجارباشی
100 دکتر مرتضی نطاق نجفی
101 دکتر مهسا نوری اصل
102 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی:
103 دکتر اسداله اسدی
104 ابوالفضل بایرامی
105 دکتر علیرضا پناهی
106 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
107 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
108 پروفسور صابر زهری
109 سیده نرگس ساداتی
110 کریم الله قاسمی گرمی
111 دکتر علیرضا قاسمیان
112 دکتر سعید لطیفی نوید
113 دکتر فریبا محمودی
114 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
115 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
116 دکتر رضا اباذری
117 نعمت اباذری
118 جعفر اعظمی
119 نسرین اقبالی
120 پروفسور عبداله برهانی فر
121 پروفسور کمال بهمن پور
122 آقای کاظم حق نژاد آذر
123 دکتر نیکروز حیدری
124 آقاي احمد خوجالی بارنجی
125 پروفسور ناصر زمانی
126 پروفسور محمد ضارب نیا
127 دكتر نعمت عبداللهی
128 دکتر محمدرضا عبداله پور
129 آقاي حسین عبدل زاده
130 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
131 آقای قادر قاسمی
132 پروفسور عادل کاظمی پیله درق
133 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
134 دکتر محمد رضا مطلبی
135 محمود مهدیلو
136 آقای عباس نجاتی
137 قاسم نریمانی
138 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
139 دکتر مهدی اسماعیلیان
140 دکتر صفر پارسی
141 دکتر ولی زاردشت
142 پروفسور مسعود گنجی
143 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
144 حبیب اله اسکندری
145 دکتر ماندانا امیری
146 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
147 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
148 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
149 دکتر اسلام پوربشیر
150 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
151 دکتر مریم خوشکام
152 آقای محمدرضا زمانلو
153 دکتر داود سیف زاده
154 دکتر امیر ناصر شمخالی
155 دکتر مرجان عابدی
156 دكتر یعقوب منصوری
157 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
158 مهندس دانیال میری زاده
159 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
160 غلامرضا احمد زاده
161 دکتر علیرضا روان خواه
162 دکتر قهرمان سهرابی
163 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
164 دکتر ابراهیم دانش
165 ابراهیم رنجبر
166 خانم مسروره مختاری
167 آقاي محمد یاوری
168 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
169 دکتر سیف اله آقاجانی
170 خانم اوشا برهمند
171 دکتر سجاد بشرپور
172 دکتر پرویز پرزور
173 پروفسور نادر حاجلو
174 دکتر اکبر عطادخت
175 پروفسور نیلوفر میکاییلی
176 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
177 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
178 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
179 دكتر فریدون بابائی اقدم
180 دکتر بتول زینالی
181 پروفسور بهروز سبحانی
182 پروفسور برومند صلاحی
183 پروفسور موسی عابدینی
184 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
185 دکتر علی بابایی
186 بهمن زاهدی
187 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
188 دکتر مریم سلطانی
189 دکتر جعفر سلمان زاده
190 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
191 علی غفاری
192 دکتر رضا محموداوغلی
193 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
194 دکتر افسر روحی
195 دکتر افسانه سعید اختر
196 دکتر توحید صیامی
197 رضا عبدی
198 ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
199 پروفسور حبیب ابراهیم پور
200 محمد باشکوه اجیرلو
201 دکتر هاتف حاضری
202 دکتر محمد حسن زاده
203 دکتر حسین رحیمی کلور
204 دکتر قاسم زارعی
205 دکتر ناصر سیف اللهی
206 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
207 دکتر زهرا فتوره چی
208 دکتر جواد معدنی
209 آقای ولی نعمتی
210 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
211 دکتر مرتضی ابراهیمی
212 دکتر علی احمدپور
213 یعسوب اصغری نیاری
214 احمد شجاعی
215 امین فتحی
216 دکتر عباس فنی اصل
217 آقای محمدرضا مولائی
218 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
219 خانم سولماز امیر راشد
220 خانم فاطمه برمکی
221 دکتر حسام حسن زاده
222 آقای فریدون حسنخانی قوام
223 آقای علیرضا حسینی
224 دکتر زیبا کاظم پور
225 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
226 دکتر تقی اکبری
227 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
228 دكتر علی خالق خواه
229 پروفسور عادل زاهد بابلان
230 دکتر اسماعیل صدری
231 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
232 دکتر حسن اسدی
233 دکتر بهروز افخمی
234 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
235 دکتر بهرام ایمانی
236 دکتر وکیل حیدری ساربان
237 دكتر حسن خاوریان
238 دکتر منصور رحمتی
239 دکتر عطا غفاری گیلانده
240 آقای علیرضا محمدی
241 آقای حسین نظم فر
242 ارسطو یاری حصار
243 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
244 زهرا پور رشید
245 دکتر روح الله مؤذنی
246 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
247 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
248 دکتر فرهاد پوریانژاد
249 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
250 دکتر سجاد حسینی
251 دکتر طاها عشایری
252 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
253 پروفسور رسول اصغری زکریا
254 دکتر علی اصغری
255 دکتر مرتضی برمکی
256 آقاي احمد توبه
257 سدابه جهانبخش
258 دکتر سعید خماری
259 دكتر سارا دژستان
260 دکتر ناصر زارع
261 پروفسور امید سفالیان
262 پروفسور رئوف سیدشریفی
263 آقاي مجید شکرپور
264 دكتر پریسا شیخ زاده
265 محمد صدقی
266 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
267 سلیم فرزانه
268 دكتر رباب قهرمان زاده
269 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
270 پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim
گیاه پزشکی :
271 آقاي محمود باقری خیرآبادی
272 دکتر مهدی حسن پور
273 دکتر مهدی داوری
274 دكتر جبرائیل رزمجو
275 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
276 آقاي فروع الدین زرگرزاده
277 دکتر عسگر عباداللهی
278 پروفسور سید علی اصغر فتحی
279 دکتر علی گلی زاده
280 پروفسور بهرام ناصری
281 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
282 امیرحسین افکاری سیاح
283 دکتر راضیه پوردربانی
284 دکتر ابراهیم تقی نژاد
285 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
286 دكتر منصور راسخ
287 دکتر ولی رسولی شربیانی
288 دکتر علی روشنیان فرد
289 دكتر غلامحسین شاه قلی
290 دکتر جواد طریقی
291 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
292 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
293 دكتر عبدالله گلمحمدی
294 پروفسور ترحم مصری گندشمین
295 آقاي حسین موسی زاده
296 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
297 دکتر اصغر باقری
298 دکتر مجید رئوف
299 علی رسول زاده
300 دکتر جواد رمضانی مقدم
301 دکتر مجتبی سوختانلو
302 دکتر علیرضا عبدپور
303 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
304 دکتر امین کانونی
305 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
306 دکتر اباذر اسمعلی عوری
307 دكتر معصومه امیرخانی
308 میکائیل بدر زاده
309 دکتر رقیه جهدی
310 آقاي مهدی روحانی
311 دکتر اردوان قربانی
312 دکتر رئوف مصطفی زاده
علوم و مهندسی صنایع غذایی:
313 رضا بهمرام
314 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
315 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
316 دکتر رضا سیدشریفی
317 دکتر رضوان شاددل
318 دكتر میرداریوش شکوری
319 دكتر حسین عبدی بنمار
320 بهرام فتحی آچاچلوئی
321 دکتر فاطمه قنادی اصل
322 دکتر حسین محب الدینی
323 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
324 دکتر بهمن نویدشاد
325 سعید نیک بین
326 دکتر نعمت هدایت ایوریق
گروه علوم باغبانی:
327 آقای رسول آذرمی
328 دکتر اصغر استاجی
329 بهروز اسماعیل پور
330 دکتر مهدی بهنامیان
331 دکتر یونس پوربیرامی هیر
332 دکتر موسی ترابی گیگلو
333 پروفسور اسماعیل چمنی
334 دکتر علی اکبر شکوهیان
335 دکتر علیرضا قنبری
336 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
337 آقای شکراله اصغری
338 دکتر شکراله اصغری
339 دکتر علی اشرف سلطانی
340 دکتر حسین شهاب ارخازلو
341 خانم آیدا عباسی
342 دکتر اکبر قویدل
343 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
344 دکتر محمد احمدی
345 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
346 دکتر معراج شرری
347 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
348 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
349 دکتر کیومرث سفیدی
350 دکتر فرشاد کیوان بهجو
351 دکتر سعید ورامش
علوم دامی:
352 جمال سیف دواتی
353 دکتر طاهر یلچی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
354 بهنام الهامی
355 دکتر محمد حسن زاده
356 رحیم دیدارطالشمکائیل
357 دکتر منوچهر شیری
358 دکتر اصغر عبادی
359 دکتر مرتضی کامرانی
360 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
361 دکتر آزاده بوستان
362 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
363 دکتر سیامک قضائی
364 دکتر علی مجتهدین
365 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
366 دکتر نادر اکرامی راد
367 دکتر یاسر حسینی
368 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
369 دکتر عادل آزاد دل
370 دکتر خدابخش اسداللهی
371 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
372 احد پیشگر
373 دكتر احسان شفیقی
374 عسگر صلاحی
375 بیژن ظهیری ناو
376 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
377 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
378 کریم حاجی زاده باستانی
379 آقاي سیدهاشم حسینی
380 رضا رضالو
381 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
382 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
383 دکتر مهرداد آقائی
384 آقاي احد پیشگر
385 شهریار گیتی
386 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
387 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
388 پری امیری
389 آقای مجید راهرو زرگر
390 دکتر کامل صباحی اودلو
391 دکتر مریم معاضدی
392 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
393 دکتر زهرا اخوی
394 دکتر علی رضایی شریف
395 حسین قمری گیوی
396 احمدرضا کیانی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی:
397 دکتر محسن برغمدی
398 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
399 دکتر ماهرخ دهقانی
400 نسرین عزیزیان کهن
401 پروفسور مهرداد محرم زاده
402 پروفسور عباس معمارباشی
403 دکتر عباس نقی زاده باقی
404 دکتر فرزاد نوبخت
فیزیولوژی ورزشی:
405 دکتر رقیه افرونده
406 دکتر سجاد انوشیروانی
407 دکتر لطفعلی بلبلی
408 دکتر آمنه پوررحیم
409 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
410 دکتر فرناز سیفی
411 دکتر رضا فرضی زاده
412 آیدین ولی زاده اورنج
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
413 دکتر مهدی جودی
414 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
415 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
416 دکتر علی شاهی قره لر
417 دکتر آیدین عزیزپور
418 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
419 دکتر مهدی معمری
420 دکتر حسن ملکی لجایر
421 قاسم میرزایی
422 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
423 دکتر آراز سیابی گرجان
424 دکتر فاطمه صادقی
425 دکتر فاطمه عبدی
426 دکتر صغری میرارشادی
:
427 دکتر رضا حسن زاده
428 دکتر یاسر شکری
429 دکتر مهرداد شیخلو
430 دکتر عباس صباحی نمینی
431 دکتر سید حمید صفوی
432 دکتر آرش عبدالملکی
433 دکتر سولماز کیا
434 دکتر رامین مشک آبادی
435 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
436 دکتر رسول عباسی
437 محمد عسکری
438 mghasemi mghasemi