کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 دکتر یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر سید احمد مهری شال
29 آقاي پرویز نژادسیفی
30 علیرضا نگهدار
31 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
32 دکتر عزیز باباپور
33 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
34 دکتر امیر حیدری
35 دکتر کیوان شایسته
36 مهندس سیدکریم شفقی اصل
37 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
38 دکتر محمد قربان پور
39 خانم ماریانا مشعشعی
40 دکتر علیرضا میراولیایی
41 دکتر بهروز میرزایی
42 دکتر نیلوفر نصیرپور
43 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
44 دکتر مسعود اجری
45 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
46 دکتر سجاد پیرمحمد
47 دکتر رضا پیل افکن
48 دکتر حسنعلی رسولی
49 دکتر علی زاهدی
50 دکتر سید جاوید زکوی
51 دکتر مهدی شاهدی اصل
52 دکتر پیمان شاهی
53 دکتر فرهاد صادق مغانلو
54 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
55 دکتر سید محمد عرب
56 دکتر هادی غائبی
57 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
58 دکتر عسگر مینائی
59 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
60 عادل اکبری مجد
61 دکتر حمید بهادر
62 دکتر جواد جاویدان
63 دکتر شهرام جمالی
64 دکتر مجید حسین پور
65 دکتر حمید حیدرزاده
66 دکتر عبدالمجید دژم خوی
67 آقاي غلامرضا زارع فتین
68 دکتر سیدجلال سیدشنوا
69 پروفسور حسین شایقی
70 سهیلا صادقی
71 مهندس سهیلا صادقی‌رام
72 آقای فرزاد صداقتی
73 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
74 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
75 حسن اکبری
76 دكتر شهناز پورناصری
77 یوسف جهان زمین
78 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
79 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
80 آقاي حجت اله رشید کلویر
81 دکتر بهرام گسیلی
82 دکتر وحید وزیری
83 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
84 آقای صدیف احدپور کلخوران
85 آقاي علی باکوئی
86 دکتر جعفر برهانیان
87 دکتر علی توانا
88 دکتر محمد حمدی پور
89 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
90 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
91 دكتر ناصر سپهری جوان
92 دکتر فرهاد ستاری
93 دکتر مقصود سعادتی نیاری
94 دکتر احد صابر تازه‌کند
95 خانم زهرا عبادی
96 یاشار عزیزیان کلاندرق
97 دكتر یوسف کمالی
98 دکتر حسین محمدزاده
99 آقای داوود منظوری
100 دکتر قادر نجارباشی
101 دکتر مرتضی نطاق نجفی
102 دکتر مهسا نوری اصل
103 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی:
104 دکتر اسداله اسدی
105 ابوالفضل بایرامی
106 دکتر علیرضا پناهی
107 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
108 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
109 پروفسور صابر زهری
110 سیده نرگس ساداتی
111 کریم الله قاسمی گرمی
112 دکتر علیرضا قاسمیان
113 دکتر سعید لطیفی نوید
114 دکتر فریبا محمودی
115 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
116 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
117 دکتر رضا اباذری
118 نعمت اباذری
119 جعفر اعظمی
120 نسرین اقبالی
121 پروفسور عبداله برهانی فر
122 پروفسور کمال بهمن پور
123 آقای کاظم حق نژاد آذر
124 دکتر نیکروز حیدری
125 آقاي احمد خوجالی بارنجی
126 پروفسور ناصر زمانی
127 پروفسور محمد ضارب نیا
128 دكتر نعمت عبداللهی
129 دکتر محمدرضا عبداله پور
130 آقاي حسین عبدل زاده
131 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
132 آقای قادر قاسمی
133 پروفسور عادل کاظمی پیله درق
134 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
135 دکتر محمد رضا مطلبی
136 آقای عباس نجاتی
137 قاسم نریمانی
138 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
139 دکتر مهدی اسماعیلیان
140 دکتر صفر پارسی
141 دکتر ولی زاردشت
142 پروفسور مسعود گنجی
143 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
144 حبیب اله اسکندری
145 دکتر ماندانا امیری
146 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
147 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
148 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
149 دکتر اسلام پوربشیر
150 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
151 دکتر مریم خوشکام
152 آقای محمدرضا زمانلو
153 دکتر داود سیف زاده
154 دکتر امیر ناصر شمخالی
155 دکتر مرجان عابدی
156 دكتر یعقوب منصوری
157 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
158 مهندس دانیال میری زاده
159 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
160 غلامرضا احمد زاده
161 دکتر علیرضا روان خواه
162 دکتر قهرمان سهرابی
163 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
164 دکتر ابراهیم دانش
165 ابراهیم رنجبر
166 خانم مسروره مختاری
167 آقاي محمد یاوری
168 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
169 دکتر سیف اله آقاجانی
170 خانم اوشا برهمند
171 دکتر سجاد بشرپور
172 دکتر پرویز پرزور
173 پروفسور نادر حاجلو
174 دکتر اکبر عطادخت
175 پروفسور نیلوفر میکاییلی
176 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
177 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
178 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
179 دكتر فریدون بابائی اقدم
180 دکتر بتول زینالی
181 پروفسور بهروز سبحانی
182 پروفسور برومند صلاحی
183 پروفسور موسی عابدینی
184 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
185 دکتر علی بابایی
186 بهمن زاهدی
187 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
188 دکتر مریم سلطانی
189 دکتر جعفر سلمان زاده
190 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
191 علی غفاری
192 دکتر رضا محموداوغلی
193 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
194 دکتر افسر روحی
195 دکتر افسانه سعید اختر
196 دکتر توحید صیامی
197 رضا عبدی
198 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
199 پروفسور حبیب ابراهیم پور
200 محمد باشکوه اجیرلو
201 دکتر هاتف حاضری
202 دکتر محمد حسن زاده
203 دکتر حسین رحیمی کلور
204 دکتر قاسم زارعی
205 دکتر ناصر سیف اللهی
206 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
207 دکتر زهرا فتوره چی
208 دکتر جواد معدنی
209 آقای ولی نعمتی
210 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
211 دکتر مرتضی ابراهیمی
212 دکتر علی احمدپور
213 یعسوب اصغری نیاری
214 احمد شجاعی
215 امین فتحی
216 دكتر عباس فنی اصل
217 آقای محمدرضا مولائی
218 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
219 خانم سولماز امیر راشد
220 خانم فاطمه برمکی
221 دکتر حسام حسن زاده
222 آقای فریدون حسنخانی قوام
223 آقای علیرضا حسینی
224 دکتر زیبا کاظم پور
225 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
226 دکتر تقی اکبری
227 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
228 دكتر علی خالق خواه
229 پروفسور عادل زاهد بابلان
230 دکتر اسماعیل صدری
231 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
232 دکتر حسن اسدی
233 دکتر بهروز افخمی
234 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
235 دکتر بهرام ایمانی
236 دکتر وکیل حیدری ساربان
237 دكتر حسن خاوریان
238 دکتر منصور رحمتی
239 دکتر عطا غفاری گیلانده
240 آقای علیرضا محمدی
241 آقای حسین نظم فر
242 ارسطو یاری حصار
243 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
244 زهرا پور رشید
245 دکتر روح الله مؤذنی
246 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
247 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
248 دکتر فرهاد پوریانژاد
249 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
250 دکتر سجاد حسینی
251 دکتر طاها عشایری
252 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
253 پروفسور رسول اصغری زکریا
254 دکتر علی اصغری
255 دکتر مرتضی برمکی
256 آقاي احمد توبه
257 سدابه جهانبخش
258 دکتر سعید خماری
259 دكتر سارا دژستان
260 دکتر ناصر زارع
261 پروفسور امید سفالیان
262 پروفسور رئوف سیدشریفی
263 آقاي مجید شکرپور
264 دكتر پریسا شیخ زاده
265 محمد صدقی
266 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
267 سلیم فرزانه
268 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
269 دكتر رباب قهرمان زاده
270 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
271 پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim
گیاه پزشکی :
272 آقاي محمود باقری خیرآبادی
273 دکتر مهدی حسن پور
274 دکتر مهدی داوری
275 دكتر جبرائیل رزمجو
276 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
277 آقاي فروع الدین زرگرزاده
278 دکتر عسگر عباداللهی
279 پروفسور سید علی اصغر فتحی
280 دکتر علی گلی زاده
281 پروفسور بهرام ناصری
282 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
283 امیرحسین افکاری سیاح
284 دکتر راضیه پوردربانی
285 دکتر ابراهیم تقی نژاد
286 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
287 دكتر منصور راسخ
288 دکتر ولی رسولی شربیانی
289 دکتر علی روشنیان فرد
290 دكتر غلامحسین شاه قلی
291 دکتر جواد طریقی
292 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
293 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
294 دكتر عبدالله گلمحمدی
295 دکتر ت. مصری گندشمین
296 آقاي حسین موسی زاده
297 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
298 دکتر اصغر باقری
299 دکتر مجید رئوف
300 علی رسول زاده
301 دکتر جواد رمضانی مقدم
302 دکتر مجتبی سوختانلو
303 دکتر علیرضا عبدپور
304 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
305 دکتر امین کانونی
306 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
307 دکتر اباذر اسمعلی عوری
308 دكتر معصومه امیرخانی
309 میکائیل بدر زاده
310 دکتر رقیه جهدی
311 آقاي مهدی روحانی
312 دکتر اردوان قربانی
313 دکتر رئوف مصطفی زاده
علوم و مهندسی صنایع غذایی:
314 رضا بهمرام
315 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
316 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
317 دکتر رضا سیدشریفی
318 دکتر رضوان شاددل
319 دكتر میرداریوش شکوری
320 دكتر حسین عبدی بنمار
321 بهرام فتحی آچاچلوئی
322 دکتر فاطمه قنادی اصل
323 دکتر حسین محب الدینی
324 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
325 دکتر بهمن نویدشاد
326 سعید نیک بین
327 دکتر نعمت هدایت ایوریق
328 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
329 آقای رسول آذرمی
330 دکتر اصغر استاجی
331 بهروز اسماعیل پور
332 دکتر مهدی بهنامیان
333 دکتر یونس پوربیرامی هیر
334 دکتر موسی ترابی گیگلو
335 پروفسور اسماعیل چمنی
336 دکتر علی اکبر شکوهیان
337 دکتر علیرضا قنبری
338 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
339 آقای شکراله اصغری
340 دکتر شکراله اصغری
341 دکتر علی اشرف سلطانی
342 دکتر حسین شهاب ارخازلو
343 خانم آیدا عباسی
344 دکتر اکبر قویدل
345 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
346 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
347 دکتر محمد احمدی
348 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
349 دکتر معراج شرری
350 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
351 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
352 دکتر کیومرث سفیدی
353 دکتر فرشاد کیوان بهجو
354 دکتر سعید ورامش
علوم دامی:
355 جمال سیف دواتی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
356 بهنام الهامی
357 دکتر محمد حسن زاده
358 رحیم دیدارطالشمکائیل
359 دکتر منوچهر شیری
360 دکتر اصغر عبادی
361 دکتر مرتضی کامرانی
362 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
363 دکتر آزاده بوستان
364 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
365 دکتر سیامک قضائی
366 دکتر علی مجتهدین
367 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
368 دکتر نادر اکرامی راد
369 دکتر یاسر حسینی
370 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
371 دکتر عادل آزاد دل
372 دکتر خدابخش اسداللهی
373 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
374 احد پیشگر
375 دكتر احسان شفیقی
376 عسگر صلاحی
377 بیژن ظهیری ناو
378 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
379 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
380 کریم حاجی زاده باستانی
381 آقاي سیدهاشم حسینی
382 رضا رضالو
383 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
384 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
385 دکتر مهرداد آقائی
386 آقاي احد پیشگر
387 شهریار گیتی
388 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
389 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
390 پری امیری
391 آقای مجید راهرو زرگر
392 دکتر کامل صباحی اودلو
393 دکتر مریم معاضدی
394 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
395 دکتر زهرا اخوی
396 دکتر علی رضایی شریف
397 حسین قمری گیوی
398 احمدرضا کیانی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی:
399 دکتر محسن برغمدی
400 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
401 دکتر ماهرخ دهقانی
402 نسرین عزیزیان کهن
403 پروفسور مهرداد محرم زاده
404 پروفسور عباس معمارباشی
405 دکتر عباس نقی زاده باقی
406 دکتر فرزاد نوبخت
فیزیولوژی ورزشی:
407 دکتر رقیه افرونده
408 دکتر سجاد انوشیروانی
409 دکتر لطفعلی بلبلی
410 دکتر آمنه پوررحیم
411 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
412 دکتر فرناز سیفی
413 دکتر رضا فرضی زاده
414 آیدین ولی زاده اورنج
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
415 دکتر مهدی جودی
416 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
417 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
418 دکتر علی شاهی قره لر
419 دکتر آیدین عزیزپور
420 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
421 دکتر مهدی معمری
422 دکتر حسن ملکی لجایر
423 قاسم میرزایی
424 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
425 دکتر آراز سیابی گرجان
426 دکتر فاطمه صادقی
427 دکتر فاطمه عبدی
428 دکتر صغری میرارشادی
:
429 دکتر رضا حسن زاده
430 دکتر یاسر شکری
431 دکتر مهرداد شیخلو
432 دکتر عباس صباحی نمینی
433 دکتر سید حمید صفوی
434 دکتر آرش عبدالملکی
435 دکتر سولماز کیا
436 دکتر رامین مشک آبادی
437 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
438 دکتر رسول عباسی
439 محمد عسکری
440 mghasemi mghasemi