کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 دکتر کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 دکتر محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 دکتر نیلوفر نصیرپور
42 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
43 دکتر مسعود اجری
44 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
45 دکتر سجاد پیرمحمد
46 دکتر رضا پیل افکن
47 دکتر حسنعلی رسولی
48 دکتر سید جاوید زکوی
49 دکتر مهدی شاهدی اصل
50 دکتر پیمان شاهی
51 دکتر فرهاد صادق مغانلو
52 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
53 دکتر سید محمد عرب
54 دکتر هادی غائبی
55 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
56 دکتر عسگر مینائی
57 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
58 عادل اکبری مجد
59 دکتر حمید بهادر
60 دکتر جواد جاویدان
61 دکتر مجید حسین پور
62 دکتر حمید حیدرزاده
63 دکتر عبدالمجید دژم خوی
64 آقاي غلامرضا زارع فتین
65 دکتر سیدجلال سیدشنوا
66 پروفسور حسین شایقی
67 سهیلا صادقی
68 مهندس سهیلا صادقی‌رام
69 آقای فرزاد صداقتی
70 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
71 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
72 دكتر حسن اکبری
73 دكتر شهناز پورناصری
74 یوسف جهان زمین
75 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
76 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
77 آقاي حجت اله رشید کلویر
78 دکتر بهرام گسیلی
79 دکتر وحید وزیری
80 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
81 آقای صدیف احدپور کلخوران
82 آقاي علی باکوئی
83 دکتر جعفر برهانیان
84 دكتر علی توانا
85 دکتر محمد حمدی پور
86 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
87 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
88 دكتر ناصر سپهری جوان
89 دکتر فرهاد ستاری
90 دکتر مقصود سعادتی نیاری
91 دکتر احد صابر تازه‌کند
92 خانم زهرا عبادی
93 یاشار عزیزیان کلاندرق
94 دكتر یوسف کمالی
95 دکتر حسین محمدزاده
96 آقای داوود منظوری
97 دکتر قادر نجارباشی
98 دکتر مرتضی نطاق نجفی
99 دکتر مهسا نوری اصل
100 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
101 دکتر اسداله اسدی
102 ابوالفضل بایرامی
103 دکتر علیرضا پناهی
104 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
105 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
106 پروفسور صابر زهری
107 سیده نرگس ساداتی
108 کریم الله قاسمی گرمی
109 دکتر علیرضا قاسمیان
110 دکتر سعید لطیفی نوید
111 دکتر فریبا محمودی
112 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
113 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
114 نعمت اباذری
115 جعفر اعظمی
116 نسرین اقبالی
117 پروفسور عبداله برهانی فر
118 دکتر کمال بهمن پور
119 آقای کاظم حق نژاد آذر
120 دکتر نیکروز حیدری
121 آقاي احمد خوجالی بارنجی
122 پروفسور ناصر زمانی
123 پروفسور محمد ضارب نیا
124 دكتر نعمت عبداللهی
125 دکتر محمدرضا عبداله پور
126 آقاي حسین عبدل زاده
127 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
128 آقای قادر قاسمی
129 دکتر عادل کاظمی پیله درق
130 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
131 دکتر محمد رضا مطلبی
132 آقای عباس نجاتی
133 قاسم نریمانی
134 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
135 دکتر مهدی اسماعیلیان
136 دکتر صفر پارسی
137 دکتر ولی زاردشت
138 پروفسور مسعود گنجی
139 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
140 حبیب اله اسکندری
141 دکتر ماندانا امیری
142 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
143 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
144 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
145 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
146 دکتر مریم خوشکام
147 آقای محمدرضا زمانلو
148 دکتر داود سیف زاده
149 دکتر امیر ناصر شمخالی
150 دکتر مرجان عابدی
151 دكتر یعقوب منصوری
152 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
153 مهندس دانیال میری زاده
154 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
155 غلامرضا احمد زاده
156 دکتر علیرضا روان خواه
157 دکتر قهرمان سهرابی
158 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
159 دکتر ابراهیم دانش
160 ابراهیم رنجبر
161 خانم مسروره مختاری
162 آقاي محمد یاوری
163 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
164 دکتر سیف اله آقاجانی
165 خانم اوشا برهمند
166 دکتر سجاد بشرپور
167 پروفسور نادر حاجلو
168 دکتر علی رضایی شریف
169 دکتر اکبر عطادخت
170 پروفسور نیلوفر میکاییلی
171 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
172 دکتر رقیه افرونده
173 دکتر سجاد انوشیروانی
174 دکتر محسن برغمدی
175 دکتر لطفعلی بلبلی
176 دکتر آمنه پوررحیم
177 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
178 دکتر ماهرخ دهقانی
179 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
180 دکتر فرناز سیفی
181 نسرین عزیزیان کهن
182 دکتر رضا فرضی زاده
183 پروفسور مهرداد محرم زاده
184 پروفسور عباس معمارباشی
185 دکتر عباس نقی زاده باقی
186 دکتر فرزاد نوبخت
187 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
188 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
189 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
190 دكتر فریدون بابائی اقدم
191 دکتر بتول زینالی
192 پروفسور بهروز سبحانی
193 پروفسور برومند صلاحی
194 پروفسور موسی عابدینی
195 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
196 دکتر علی بابایی
197 بهمن زاهدی
198 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
199 دکتر مریم سلطانی
200 دکتر جعفر سلمان زاده
201 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
202 علی غفاری
203 دکتر رضا محموداوغلی
204 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
205 دکتر افسر روحی
206 دکتر افسانه سعید اختر
207 دکتر توحید صیامی
208 دكتر رضا عبدی
209 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
210 دکتر حبیب ابراهیم پور
211 محمد باشکوه اجیرلو
212 دکتر هاتف حاضری
213 دکتر محمد حسن زاده
214 دکتر حسین رحیمی کلور
215 دکتر قاسم زارعی
216 دکتر ناصر سیف اللهی
217 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
218 دکتر زهرا فتوره چی
219 آقای ولی نعمتی
220 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
221 دکتر مرتضی ابراهیمی
222 دکتر علی احمدپور
223 یعسوب اصغری نیاری
224 احمد شجاعی
225 امین فتحی
226 دكتر عباس فنی اصل
227 آقای محمدرضا مولائی
228 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
229 خانم سولماز امیر راشد
230 خانم فاطمه برمکی
231 آقای حسام حسن زاده
232 آقای فریدون حسنخانی قوام
233 آقای علیرضا حسینی
234 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
235 دکتر زهرا اخوی
236 دکتر تقی اکبری
237 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
238 دكتر علی خالق خواه
239 پروفسور عادل زاهد بابلان
240 دکتر اسماعیل صدری
241 حسین قمری گیوی
242 احمدرضا کیانی
243 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
244 دکتر حسن اسدی
245 دکتر بهروز افخمی
246 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
247 دکتر بهرام ایمانی
248 دکتر وکیل حیدری ساربان
249 دكتر حسن خاوریان
250 دکتر منصور رحمتی
251 دکتر عطا غفاری گیلانده
252 آقای علیرضا محمدی
253 آقای حسین نظم فر
254 ارسطو یاری حصار
255 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
256 زهرا پور رشید
257 دکتر روح الله مؤذنی
258 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
259 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
260 دکتر فرهاد پوریانژاد
261 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
262 دکتر سجاد حسینی
263 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
264 محمد تقی آل ابراهیم
265 پروفسور رسول اصغری زکریا
266 دکتر علی اصغری
267 دکتر مرتضی برمکی
268 آقاي احمد توبه
269 سدابه جهانبخش
270 دکتر سعید خماری
271 دكتر سارا دژستان
272 دکتر ناصر زارع
273 پروفسور امید سفالیان
274 پروفسور رئوف سیدشریفی
275 آقاي مجید شکرپور
276 دكتر پریسا شیخ زاده
277 محمد صدقی
278 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
279 سلیم فرزانه
280 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
281 دكتر رباب قهرمان زاده
282 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
283 آقاي محمود باقری خیرآبادی
284 دکتر مهدی حسن پور
285 دکتر مهدی داوری
286 دكتر جبرائیل رزمجو
287 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
288 آقاي فروع الدین زرگرزاده
289 دکتر عسگر عباداللهی
290 پروفسور سید علی اصغر فتحی
291 دکتر علی گلی زاده
292 دکتر بهرام ناصری
293 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
294 امیرحسین افکاری سیاح
295 دکتر راضیه پوردربانی
296 دکتر ابراهیم تقی نژاد
297 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
298 دكتر منصور راسخ
299 دکتر ولی رسولی شربیانی
300 دکتر علی روشنیان فرد
301 دكتر غلامحسین شاه قلی
302 دکتر جواد طریقی
303 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
304 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
305 دكتر عبدالله گلمحمدی
306 دکتر ت. مصری گندشمین
307 آقاي حسین موسی زاده
308 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
309 دکتر اصغر باقری
310 دکتر مجید رئوف
311 علی رسول زاده
312 دکتر جواد رمضانی مقدم
313 دکتر مجتبی سوختانلو
314 دکتر علیرضا عبدپور
315 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
316 دکتر امین کانونی
317 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
318 دکتر اباذر اسمعلی عوری
319 دكتر معصومه امیرخانی
320 میکائیل بدر زاده
321 دکتر رقیه جهدی
322 آقاي مهدی روحانی
323 دکتر اردوان قربانی
324 دکتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
325 رضا بهمرام
326 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
327 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
328 دکتر رضا سیدشریفی
329 جمال سیف دواتی
330 دکتر رضوان شاددل
331 دكتر میرداریوش شکوری
332 دكتر حسین عبدی بنمار
333 بهرام فتحی آچاچلوئی
334 دکتر فاطمه قنادی اصل
335 دکتر حسین محب الدینی
336 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
337 دکتر بهمن نویدشاد
338 سعید نیک بین
339 دکتر نعمت هدایت ایوریق
340 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
341 آقای رسول آذرمی
342 دکتر اصغر استاجی
343 بهروز اسماعیل پور
344 دکتر مهدی بهنامیان
345 دکتر یونس پوربیرامی هیر
346 دکتر موسی ترابی گیگلو
347 پروفسور اسماعیل چمنی
348 دکتر علی اکبر شکوهیان
349 دکتر علیرضا قنبری
350 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
351 آقای شکراله اصغری
352 دکتر شکراله اصغری
353 دکتر علی اشرف سلطانی
354 دکتر حسین شهاب ارخازلو
355 خانم آیدا عباسی
356 دکتر اکبر قویدل
357 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
358 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
359 دکتر محمد احمدی
360 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
361 دکتر معراج شرری
362 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
363 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
364 دکتر کیومرث سفیدی
365 فرشاد کیوان بهجو
366 دکتر سعید ورامش
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
367 بهنام الهامی
368 دکتر محمد حسن زاده
369 رحیم دیدارطالشمکائیل
370 دکتر منوچهر شیری
371 دکتر اصغر عبادی
372 دکتر مرتضی کامرانی
373 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
374 دکتر آزاده بوستان
375 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
376 دکتر سیامک قضائی
377 دکتر علی مجتهدین
378 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
379 دکتر نادر اکرامی راد
380 دکتر یاسر حسینی
381 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
382 دکتر عادل آزاد دل
383 دکتر خدابخش اسداللهی
384 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
385 احد پیشگر
386 دكتر احسان شفیقی
387 عسگر صلاحی
388 بیژن ظهیری ناو
389 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
390 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
391 کریم حاجی زاده باستانی
392 آقاي سیدهاشم حسینی
393 رضا رضالو
394 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
395 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
396 دکتر مهرداد آقائی
397 آقاي احد پیشگر
398 شهریار گیتی
399 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
400 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
401 پری امیری
402 آقای مجید راهرو زرگر
403 دکتر کامل صباحی اودلو
404 دکتر مریم معاضدی
405 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
406 دکتر مهدی جودی
407 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
408 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
409 دکتر علی شاهی قره لر
410 دکتر آیدین عزیزپور
411 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
412 دکتر مهدی معمری
413 دکتر حسن ملکی لجایر
414 قاسم میرزایی
415 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
416 دکتر آراز سیابی گرجان
417 دکتر فاطمه صادقی
418 دکتر فاطمه عبدی
419 دکتر صغری میرارشادی
:
420 دکتر رضا حسن زاده
421 دکتر یاسر شکری
422 دکتر مهرداد شیخلو
423 دکتر عباس صباحی نمینی
424 دکتر سید حمید صفوی
425 دکتر آرش عبدالملکی
426 دکتر سولماز کیا
427 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
428 دکتر رسول عباسی
429 محمد عسکری
430 mghasemi mghasemi