کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 دکتر یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر سید احمد مهری شال
29 آقاي پرویز نژادسیفی
30 علیرضا نگهدار
31 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
32 دکتر عزیز باباپور
33 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
34 دکتر امیر حیدری
35 دکتر کیوان شایسته
36 مهندس سیدکریم شفقی اصل
37 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
38 دکتر محمد قربان پور
39 خانم ماریانا مشعشعی
40 دکتر علیرضا میراولیایی
41 دکتر بهروز میرزایی
42 دکتر نیلوفر نصیرپور
43 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
44 دکتر مسعود اجری
45 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
46 دکتر سجاد پیرمحمد
47 دکتر رضا پیل افکن
48 دکتر حسنعلی رسولی
49 دکتر سید جاوید زکوی
50 دکتر مهدی شاهدی اصل
51 دکتر پیمان شاهی
52 دکتر فرهاد صادق مغانلو
53 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
54 دکتر سید محمد عرب
55 دکتر هادی غائبی
56 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
57 دکتر عسگر مینائی
58 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
59 عادل اکبری مجد
60 دکتر حمید بهادر
61 دکتر جواد جاویدان
62 دکتر شهرام جمالی
63 دکتر مجید حسین پور
64 دکتر حمید حیدرزاده
65 دکتر عبدالمجید دژم خوی
66 آقاي غلامرضا زارع فتین
67 دکتر سیدجلال سیدشنوا
68 پروفسور حسین شایقی
69 سهیلا صادقی
70 مهندس سهیلا صادقی‌رام
71 آقای فرزاد صداقتی
72 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
73 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
74 دكتر حسن اکبری
75 دكتر شهناز پورناصری
76 یوسف جهان زمین
77 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
78 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
79 آقاي حجت اله رشید کلویر
80 دکتر بهرام گسیلی
81 دکتر وحید وزیری
82 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
83 آقای صدیف احدپور کلخوران
84 آقاي علی باکوئی
85 دکتر جعفر برهانیان
86 دکتر علی توانا
87 دکتر محمد حمدی پور
88 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
89 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
90 دكتر ناصر سپهری جوان
91 دکتر فرهاد ستاری
92 دکتر مقصود سعادتی نیاری
93 دکتر احد صابر تازه‌کند
94 خانم زهرا عبادی
95 یاشار عزیزیان کلاندرق
96 دكتر یوسف کمالی
97 دکتر حسین محمدزاده
98 آقای داوود منظوری
99 دکتر قادر نجارباشی
100 دکتر مرتضی نطاق نجفی
101 دکتر مهسا نوری اصل
102 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
103 دکتر اسداله اسدی
104 ابوالفضل بایرامی
105 دکتر علیرضا پناهی
106 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
107 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
108 پروفسور صابر زهری
109 سیده نرگس ساداتی
110 کریم الله قاسمی گرمی
111 دکتر علیرضا قاسمیان
112 دکتر سعید لطیفی نوید
113 دکتر فریبا محمودی
114 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
115 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
116 دکتر رضا اباذری
117 نعمت اباذری
118 جعفر اعظمی
119 نسرین اقبالی
120 پروفسور عبداله برهانی فر
121 دکتر کمال بهمن پور
122 آقای کاظم حق نژاد آذر
123 دکتر نیکروز حیدری
124 آقاي احمد خوجالی بارنجی
125 پروفسور ناصر زمانی
126 پروفسور محمد ضارب نیا
127 دكتر نعمت عبداللهی
128 دکتر محمدرضا عبداله پور
129 آقاي حسین عبدل زاده
130 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
131 آقای قادر قاسمی
132 دکتر عادل کاظمی پیله درق
133 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
134 دکتر محمد رضا مطلبی
135 آقای عباس نجاتی
136 قاسم نریمانی
137 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
138 دکتر مهدی اسماعیلیان
139 دکتر صفر پارسی
140 دکتر ولی زاردشت
141 پروفسور مسعود گنجی
142 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
143 حبیب اله اسکندری
144 دکتر ماندانا امیری
145 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
146 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
147 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
148 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
149 دکتر مریم خوشکام
150 آقای محمدرضا زمانلو
151 دکتر داود سیف زاده
152 دکتر امیر ناصر شمخالی
153 دکتر مرجان عابدی
154 دكتر یعقوب منصوری
155 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
156 مهندس دانیال میری زاده
157 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
158 غلامرضا احمد زاده
159 دکتر علیرضا روان خواه
160 دکتر قهرمان سهرابی
161 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
162 دکتر ابراهیم دانش
163 ابراهیم رنجبر
164 خانم مسروره مختاری
165 آقاي محمد یاوری
166 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
167 دکتر سیف اله آقاجانی
168 خانم اوشا برهمند
169 دکتر سجاد بشرپور
170 دکتر پرویز پرزور
171 پروفسور نادر حاجلو
172 دکتر علی رضایی شریف
173 دکتر اکبر عطادخت
174 پروفسور نیلوفر میکاییلی
175 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
176 دکتر رقیه افرونده
177 دکتر سجاد انوشیروانی
178 دکتر محسن برغمدی
179 دکتر لطفعلی بلبلی
180 دکتر آمنه پوررحیم
181 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
182 دکتر ماهرخ دهقانی
183 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
184 دکتر فرناز سیفی
185 نسرین عزیزیان کهن
186 دکتر رضا فرضی زاده
187 پروفسور مهرداد محرم زاده
188 پروفسور عباس معمارباشی
189 دکتر عباس نقی زاده باقی
190 دکتر فرزاد نوبخت
191 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
192 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
193 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
194 دكتر فریدون بابائی اقدم
195 دکتر بتول زینالی
196 پروفسور بهروز سبحانی
197 پروفسور برومند صلاحی
198 پروفسور موسی عابدینی
199 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
200 دکتر علی بابایی
201 بهمن زاهدی
202 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
203 دکتر مریم سلطانی
204 دکتر جعفر سلمان زاده
205 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
206 علی غفاری
207 دکتر رضا محموداوغلی
208 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
209 دکتر افسر روحی
210 دکتر افسانه سعید اختر
211 دکتر توحید صیامی
212 دكتر رضا عبدی
213 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
214 دکتر حبیب ابراهیم پور
215 محمد باشکوه اجیرلو
216 دکتر هاتف حاضری
217 دکتر محمد حسن زاده
218 دکتر حسین رحیمی کلور
219 دکتر قاسم زارعی
220 دکتر ناصر سیف اللهی
221 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
222 دکتر زهرا فتوره چی
223 آقای ولی نعمتی
224 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
225 دکتر مرتضی ابراهیمی
226 دکتر علی احمدپور
227 یعسوب اصغری نیاری
228 احمد شجاعی
229 امین فتحی
230 دكتر عباس فنی اصل
231 آقای محمدرضا مولائی
232 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
233 خانم سولماز امیر راشد
234 خانم فاطمه برمکی
235 آقای حسام حسن زاده
236 آقای فریدون حسنخانی قوام
237 آقای علیرضا حسینی
238 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
239 دکتر زهرا اخوی
240 دکتر تقی اکبری
241 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
242 دكتر علی خالق خواه
243 پروفسور عادل زاهد بابلان
244 دکتر اسماعیل صدری
245 احمدرضا کیانی
246 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
247 دکتر حسن اسدی
248 دکتر بهروز افخمی
249 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
250 دکتر بهرام ایمانی
251 دکتر وکیل حیدری ساربان
252 دكتر حسن خاوریان
253 دکتر منصور رحمتی
254 دکتر عطا غفاری گیلانده
255 آقای علیرضا محمدی
256 آقای حسین نظم فر
257 ارسطو یاری حصار
258 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
259 زهرا پور رشید
260 دکتر روح الله مؤذنی
261 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
262 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
263 دکتر فرهاد پوریانژاد
264 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
265 دکتر سجاد حسینی
266 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
267 محمد تقی آل ابراهیم
268 پروفسور رسول اصغری زکریا
269 دکتر علی اصغری
270 دکتر مرتضی برمکی
271 آقاي احمد توبه
272 سدابه جهانبخش
273 دکتر سعید خماری
274 دكتر سارا دژستان
275 دکتر ناصر زارع
276 پروفسور امید سفالیان
277 پروفسور رئوف سیدشریفی
278 آقاي مجید شکرپور
279 دكتر پریسا شیخ زاده
280 محمد صدقی
281 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
282 سلیم فرزانه
283 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
284 دكتر رباب قهرمان زاده
285 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
286 آقاي محمود باقری خیرآبادی
287 دکتر مهدی حسن پور
288 دکتر مهدی داوری
289 دكتر جبرائیل رزمجو
290 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
291 آقاي فروع الدین زرگرزاده
292 دکتر عسگر عباداللهی
293 پروفسور سید علی اصغر فتحی
294 دکتر علی گلی زاده
295 پروفسور بهرام ناصری
296 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
297 امیرحسین افکاری سیاح
298 دکتر راضیه پوردربانی
299 دکتر ابراهیم تقی نژاد
300 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
301 دكتر منصور راسخ
302 دکتر ولی رسولی شربیانی
303 دکتر علی روشنیان فرد
304 دكتر غلامحسین شاه قلی
305 دکتر جواد طریقی
306 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
307 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
308 دكتر عبدالله گلمحمدی
309 دکتر ت. مصری گندشمین
310 آقاي حسین موسی زاده
311 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
312 دکتر اصغر باقری
313 دکتر مجید رئوف
314 علی رسول زاده
315 دکتر جواد رمضانی مقدم
316 دکتر مجتبی سوختانلو
317 دکتر علیرضا عبدپور
318 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
319 دکتر امین کانونی
320 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
321 دکتر اباذر اسمعلی عوری
322 دكتر معصومه امیرخانی
323 میکائیل بدر زاده
324 دکتر رقیه جهدی
325 آقاي مهدی روحانی
326 دکتر اردوان قربانی
327 دکتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
328 رضا بهمرام
329 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
330 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
331 دکتر رضا سیدشریفی
332 جمال سیف دواتی
333 دکتر رضوان شاددل
334 دكتر میرداریوش شکوری
335 دكتر حسین عبدی بنمار
336 بهرام فتحی آچاچلوئی
337 دکتر فاطمه قنادی اصل
338 دکتر حسین محب الدینی
339 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
340 دکتر بهمن نویدشاد
341 سعید نیک بین
342 دکتر نعمت هدایت ایوریق
343 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
344 آقای رسول آذرمی
345 دکتر اصغر استاجی
346 بهروز اسماعیل پور
347 دکتر مهدی بهنامیان
348 دکتر یونس پوربیرامی هیر
349 دکتر موسی ترابی گیگلو
350 پروفسور اسماعیل چمنی
351 دکتر علی اکبر شکوهیان
352 دکتر علیرضا قنبری
353 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
354 آقای شکراله اصغری
355 دکتر شکراله اصغری
356 دکتر علی اشرف سلطانی
357 دکتر حسین شهاب ارخازلو
358 خانم آیدا عباسی
359 دکتر اکبر قویدل
360 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
361 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
362 دکتر محمد احمدی
363 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
364 دکتر معراج شرری
365 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
366 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
367 دکتر کیومرث سفیدی
368 دکتر فرشاد کیوان بهجو
369 دکتر سعید ورامش
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
370 بهنام الهامی
371 دکتر محمد حسن زاده
372 رحیم دیدارطالشمکائیل
373 دکتر منوچهر شیری
374 دکتر اصغر عبادی
375 دکتر مرتضی کامرانی
376 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
377 دکتر آزاده بوستان
378 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
379 دکتر سیامک قضائی
380 دکتر علی مجتهدین
381 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
382 دکتر نادر اکرامی راد
383 دکتر یاسر حسینی
384 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
385 دکتر عادل آزاد دل
386 دکتر خدابخش اسداللهی
387 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
388 احد پیشگر
389 دكتر احسان شفیقی
390 عسگر صلاحی
391 بیژن ظهیری ناو
392 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
393 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
394 کریم حاجی زاده باستانی
395 آقاي سیدهاشم حسینی
396 رضا رضالو
397 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
398 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
399 دکتر مهرداد آقائی
400 آقاي احد پیشگر
401 شهریار گیتی
402 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
403 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
404 پری امیری
405 آقای مجید راهرو زرگر
406 دکتر کامل صباحی اودلو
407 دکتر مریم معاضدی
408 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
409 حسین قمری گیوی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
410 دکتر مهدی جودی
411 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
412 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
413 دکتر علی شاهی قره لر
414 دکتر آیدین عزیزپور
415 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
416 دکتر مهدی معمری
417 دکتر حسن ملکی لجایر
418 قاسم میرزایی
419 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
420 دکتر آراز سیابی گرجان
421 دکتر فاطمه صادقی
422 دکتر فاطمه عبدی
423 دکتر صغری میرارشادی
:
424 دکتر رضا حسن زاده
425 دکتر یاسر شکری
426 دکتر مهرداد شیخلو
427 دکتر عباس صباحی نمینی
428 دکتر سید حمید صفوی
429 دکتر آرش عبدالملکی
430 دکتر سولماز کیا
431 دکتر رامین مشک آبادی
432 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
433 دکتر رسول عباسی
434 محمد عسکری
435 mghasemi mghasemi