کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 دکتر کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 دکتر اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 پروفسور یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر اکبر مهدیلو
29 دکتر سید احمد مهری شال
30 آقاي پرویز نژادسیفی
31 علیرضا نگهدار
32 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
33 دکتر عزیز باباپور
34 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
35 دکتر امیر حیدری
36 دکتر کیوان شایسته
37 مهندس سیدکریم شفقی اصل
38 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
39 دکتر محمد قربان پور
40 خانم ماریانا مشعشعی
41 دکتر علیرضا میراولیایی
42 دکتر بهروز میرزایی
43 دکتر نیلوفر نصیرپور
44 پروفسور علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
45 دکتر مسعود اجری
46 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
47 پروفسور سجاد پیرمحمد
48 دکتر رضا پیل افکن
49 دکتر حسنعلی رسولی
50 دکتر علی زاهدی دیزج یکان
51 دکتر سید جاوید زکوی
52 دکتر مهدی شاهدی اصل
53 دکتر فرهاد صادق مغانلو
54 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
55 دکتر سید محمد عرب
56 دکتر هادی غائبی
57 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
58 دکتر عسگر مینائی
59 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
60 عادل اکبری مجد
61 دکتر حمید بهادر
62 دکتر جواد جاویدان
63 دکتر شهرام جمالی
64 دکتر مجید حسین پور
65 دکتر حمید حیدرزاده
66 دکتر عبدالمجید دژم خوی
67 آقاي غلامرضا زارع فتین
68 دکتر سیدجلال سیدشنوا
69 پروفسور حسین شایقی
70 سهیلا صادقی
71 مهندس سهیلا صادقی‌رام
72 آقای فرزاد صداقتی
73 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
74 دکتر صمد نجارقابل
75 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
76 حسن اکبری
77 دكتر شهناز پورناصری
78 یوسف جهان زمین
79 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
80 یاور رستم زاده آقاباقر
81 حجت اله رشید کلویر
82 دکتر بهرام گسیلی
83 دکتر وحید وزیری
84 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
85 آقای صدیف احدپور کلخوران
86 آقاي علی باکوئی
87 دکتر جعفر برهانیان
88 دکتر علی توانا
89 دکتر محمد حمدی پور
90 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
91 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
92 دكتر ناصر سپهری جوان
93 دکتر فرهاد ستاری
94 دکتر مقصود سعادتی نیاری
95 دکتر احد صابر تازه‌کند
96 خانم زهرا عبادی
97 یاشار عزیزیان کلاندرق
98 دكتر یوسف کمالی
99 دکتر حسین محمدزاده
100 آقای داوود منظوری
101 دکتر قادر نجارباشی
102 دکتر مرتضی نطاق نجفی
103 دکتر مهسا نوری اصل
104 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی:
105 دکتر اسداله اسدی
106 ابوالفضل بایرامی
107 دکتر علیرضا پناهی
108 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
109 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
110 پروفسور صابر زهری
111 سیده نرگس ساداتی
112 کریم الله قاسمی گرمی
113 دکتر علیرضا قاسمیان
114 دکتر سعید لطیفی نوید
115 دکتر فریبا محمودی
116 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
117 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
118 دکتر رضا اباذری
119 نعمت اباذری
120 جعفر اعظمی
121 نسرین اقبالی
122 پروفسور عبداله برهانی فر
123 پروفسور کمال بهمن پور
124 آقای کاظم حق نژاد آذر
125 دکتر نیکروز حیدری
126 آقاي احمد خوجالی بارنجی
127 پروفسور ناصر زمانی
128 پروفسور محمد ضارب نیا
129 دكتر نعمت عبداللهی
130 دکتر محمدرضا عبداله پور
131 آقاي حسین عبدل زاده
132 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
133 آقای قادر قاسمی
134 پروفسور عادل کاظمی پیله درق
135 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
136 پروفسور محمد رضا مطلبی
137 محمود مهدیلو
138 آقای عباس نجاتی
139 قاسم نریمانی
140 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
141 دکتر مهدی اسماعیلیان
142 دکتر صفر پارسی
143 دکتر ولی زاردشت
144 پروفسور مسعود گنجی
145 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
146 حبیب اله اسکندری
147 دکتر ماندانا امیری
148 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
149 پروفسور ابوالفضل بضاعت پور
150 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
151 دکتر اسلام پوربشیر
152 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
153 دکتر مریم خوشکام
154 آقای محمدرضا زمانلو
155 دکتر داود سیف زاده
156 دکتر امیر ناصر شمخالی
157 دکتر مرجان عابدی
158 دكتر یعقوب منصوری
159 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
160 مهندس دانیال میری زاده
161 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
162 غلامرضا احمد زاده
163 دکتر علیرضا روان خواه
164 دکتر قهرمان سهرابی
165 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
166 دکتر ابراهیم دانش
167 ابراهیم رنجبر
168 خانم مسروره مختاری
169 آقاي محمد یاوری
170 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
171 دکتر سیف اله آقاجانی
172 خانم اوشا برهمند
173 دکتر سجاد بشرپور
174 دکتر پرویز پرزور
175 پروفسور نادر حاجلو
176 دکتر اکبر عطادخت
177 پروفسور نیلوفر میکاییلی
178 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
179 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
180 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
181 دكتر فریدون بابائی اقدم
182 دکتر بتول زینالی
183 پروفسور برومند صلاحی
184 پروفسور موسی عابدینی
185 دکتر عقیل مددی
186 پروفسور behrouz sobhani
گروه الهیات و علوم سیاسی:
187 دکتر علی بابایی
188 بهمن زاهدی
189 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
190 دکتر مریم سلطانی
191 دکتر جعفر سلمان زاده
192 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
193 دکتر رضا محموداوغلی
194 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
195 دکتر افسر روحی
196 دکتر افسانه سعید اختر
197 رضا عبدی
198 ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
199 پروفسور حبیب ابراهیم پور
200 محمد باشکوه اجیرلو
201 دکتر هاتف حاضری
202 دکتر محمد حسن زاده
203 دکتر حسین رحیمی کلور
204 دکتر قاسم زارعی
205 دکتر ناصر سیف اللهی
206 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
207 دکتر زهرا فتوره چی
208 دکتر جواد معدنی
209 دکتر ولی نعمتی
210 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
211 دکتر مرتضی ابراهیمی
212 دکتر علی احمدپور
213 یعسوب اصغری نیاری
214 احمد شجاعی
215 امین فتحی
216 دکتر عباس فنی اصل
217 آقای محمدرضا مولائی
218 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
219 خانم سولماز امیر راشد
220 خانم فاطمه برمکی
221 دکتر حسام حسن زاده
222 آقای فریدون حسنخانی قوام
223 آقای علیرضا حسینی
224 دکتر زیبا کاظم پور
225 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
226 دکتر تقی اکبری
227 دكتر علی خالق خواه
228 پروفسور عادل زاهد بابلان
229 دکتر اسماعیل صدری
230 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
231 دکتر حسن اسدی
232 دکتر بهروز افخمی
233 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
234 دکتر بهرام ایمانی
235 دکتر وکیل حیدری ساربان
236 دكتر حسن خاوریان
237 دکتر منصور رحمتی
238 دکتر عطا غفاری گیلانده
239 آقای علیرضا محمدی
240 آقای حسین نظم فر
241 ارسطو یاری حصار
242 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
243 زهرا پور رشید
244 دکتر روح الله مؤذنی
245 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
246 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
247 دکتر فرهاد پوریانژاد
248 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
249 دکتر سجاد حسینی
250 دکتر طاها عشایری
251 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
252 پروفسور رسول اصغری زکریا
253 دکتر علی اصغری
254 دکتر مرتضی برمکی
255 آقاي احمد توبه
256 سدابه جهانبخش
257 دکتر سعید خماری
258 دكتر سارا دژستان
259 دکتر ناصر زارع
260 پروفسور امید سفالیان
261 پروفسور رئوف سیدشریفی
262 آقاي مجید شکرپور
263 دكتر پریسا شیخ زاده
264 محمد صدقی
265 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
266 سلیم فرزانه
267 دكتر رباب قهرمان زاده
268 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
269 پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim
گیاه پزشکی :
270 آقاي محمود باقری خیرآبادی
271 دکتر مهدی حسن پور
272 دکتر مهدی داوری
273 دكتر جبرائیل رزمجو
274 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
275 آقاي فروع الدین زرگرزاده
276 دکتر عسگر عباداللهی
277 پروفسور سید علی اصغر فتحی
278 دکتر علی گلی زاده
279 پروفسور بهرام ناصری
280 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
281 امیرحسین افکاری سیاح
282 دکتر راضیه پوردربانی
283 دکتر ابراهیم تقی نژاد
284 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
285 دكتر منصور راسخ
286 دکتر ولی رسولی شربیانی
287 دکتر علی روشنیان فرد
288 دكتر غلامحسین شاه قلی
289 دکتر جواد طریقی
290 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
291 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
292 پروفسور عبدالله گل محمدی
293 پروفسور ترحم مصری گندشمین
294 آقاي حسین موسی زاده
295 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
296 دکتر اصغر باقری
297 دکتر مجید رئوف
298 پروفسور علی رسول زاده
299 دکتر جواد رمضانی مقدم
300 دکتر مجتبی سوختانلو
301 دکتر علیرضا عبدپور
302 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
303 دکتر امین کانونی
304 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
305 پروفسور اباذر اسمعلی عوری
306 دكتر معصومه امیرخانی
307 میکائیل بدر زاده
308 دکتر رقیه جهدی
309 آقاي مهدی روحانی
310 دکتر اردوان قربانی
311 دکتر رئوف مصطفی زاده
علوم و مهندسی صنایع غذایی:
312 رضا بهمرام
313 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
314 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
315 دکتر رضوان شاددل
316 دكتر میرداریوش شکوری
317 دكتر حسین عبدی بنمار
318 بهرام فتحی آچاچلوئی
319 دکتر فاطمه قنادی اصل
320 دکتر حسین محب الدینی
321 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
322 دکتر بهمن نویدشاد
گروه علوم باغبانی:
323 آقای رسول آذرمی
324 دکتر اصغر استاجی
325 بهروز اسماعیل پور
326 دکتر مهدی بهنامیان
327 دکتر یونس پوربیرامی هیر
328 دکتر موسی ترابی گیگلو
329 پروفسور اسماعیل چمنی
330 دکتر علی اکبر شکوهیان
331 دکتر علیرضا قنبری
332 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
333 آقای شکراله اصغری
334 دکتر شکراله اصغری
335 دکتر علی اشرف سلطانی
336 دکتر حسین شهاب ارخازلو
337 خانم آیدا عباسی
338 دکتر اکبر قویدل
339 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
340 دکتر محمد احمدی
341 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
342 دکتر معراج شرری
343 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
344 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
345 دکتر کیومرث سفیدی
346 دکتر فرشاد کیوان بهجو
347 دکتر سعید ورامش
علوم دامی:
348 دکتر رضا سیدشریفی
349 جمال سیف دواتی
350 دکتر طاهر یلچی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
351 بهنام الهامی
352 دکتر محمد حسن زاده
353 رحیم دیدارطالشمکائیل
354 دکتر منوچهر شیری
355 دکتر اصغر عبادی
356 دکتر مرتضی کامرانی
357 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
358 دکتر آزاده بوستان
359 دکتر سیامک قضائی
360 دکتر علی مجتهدین
361 دکتر وحید واحدی
362 دکتر نعمت هدایت ایوریق
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
363 دکتر نادر اکرامی راد
364 دکتر یاسر حسینی
365 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
366 دکتر عادل آزاد دل
367 دکتر خدابخش اسداللهی
368 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
369 احد پیشگر
370 دكتر احسان شفیقی
371 عسگر صلاحی
372 بیژن ظهیری ناو
373 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
374 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
375 کریم حاجی زاده باستانی
376 آقاي سیدهاشم حسینی
377 رضا رضالو
378 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
379 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
380 دکتر مهرداد آقائی
381 آقاي احد پیشگر
382 شهریار گیتی
383 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
384 دکتر سید محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
385 پری امیری
386 آقای مجید راهرو زرگر
387 دکتر کامل صباحی اودلو
388 دکتر مریم معاضدی
389 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
390 دکتر زهرا اخوی
391 دکتر علی رضایی شریف
392 حسین قمری گیوی
393 احمدرضا کیانی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی:
394 دکتر محسن برغمدی
395 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
396 دکتر ماهرخ دهقانی
397 نسرین عزیزیان کهن
398 پروفسور مهرداد محرم زاده
399 پروفسور عباس معمارباشی
400 دکتر عباس نقی زاده باقی
401 دکتر فرزاد نوبخت
فیزیولوژی ورزشی:
402 دکتر رقیه افرونده
403 دکتر سجاد انوشیروانی
404 پروفسور لطفعلی بلبلی
405 دکتر آمنه پوررحیم
406 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
407 دکتر فرناز سیفی
408 دکتر رضا فرضی زاده
409 آیدین ولی زاده اورنج
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
410 دکتر مهدی جودی
411 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
412 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
413 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
414 دکتر علی شاهی قره لر
415 دکتر آیدین عزیزپور
416 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
417 دکتر مهدی معمری
418 دکتر حسن ملکی لجایر
419 قاسم میرزایی
420 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
421 دکتر آراز سیابی گرجان
422 دکتر فاطمه صادقی
423 دکتر فاطمه عبدی
424 دکتر صغری میرارشادی
:
425 دکتر رضا حسن زاده
426 دکتر یاسر شکری
427 دکتر مهرداد شیخلو
428 دکتر عباس صباحی نمینی
429 دکتر سید حمید صفوی
430 دکتر آرش عبدالملکی
431 دکتر سولماز کیا
432 دکتر رامین مشک آبادی
433 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
434 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
435 دکتر رسول عباسی
436 محمد عسکری
437 mghasemi mghasemi