کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 دکتر کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 دکتر یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر اکبر مهدیلو
29 دکتر سید احمد مهری شال
30 آقاي پرویز نژادسیفی
31 علیرضا نگهدار
32 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
33 دکتر عزیز باباپور
34 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
35 دکتر امیر حیدری
36 دکتر کیوان شایسته
37 مهندس سیدکریم شفقی اصل
38 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
39 دکتر محمد قربان پور
40 خانم ماریانا مشعشعی
41 دکتر علیرضا میراولیایی
42 دکتر بهروز میرزایی
43 دکتر نیلوفر نصیرپور
44 پروفسور علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
45 دکتر مسعود اجری
46 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
47 پروفسور سجاد پیرمحمد
48 دکتر رضا پیل افکن
49 دکتر حسنعلی رسولی
50 دکتر علی زاهدی دیزج یکان
51 دکتر سید جاوید زکوی
52 دکتر مهدی شاهدی اصل
53 دکتر فرهاد صادق مغانلو
54 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
55 دکتر سید محمد عرب
56 دکتر هادی غائبی
57 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
58 دکتر عسگر مینائی
59 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
60 عادل اکبری مجد
61 دکتر حمید بهادر
62 دکتر جواد جاویدان
63 دکتر شهرام جمالی
64 دکتر مجید حسین پور
65 دکتر حمید حیدرزاده
66 دکتر عبدالمجید دژم خوی
67 آقاي غلامرضا زارع فتین
68 دکتر سیدجلال سیدشنوا
69 پروفسور حسین شایقی
70 سهیلا صادقی
71 مهندس سهیلا صادقی‌رام
72 آقای فرزاد صداقتی
73 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
74 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
75 حسن اکبری
76 دكتر شهناز پورناصری
77 یوسف جهان زمین
78 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
79 یاور رستم زاده آقاباقر
80 حجت اله رشید کلویر
81 دکتر بهرام گسیلی
82 دکتر وحید وزیری
83 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
84 آقای صدیف احدپور کلخوران
85 آقاي علی باکوئی
86 دکتر جعفر برهانیان
87 دکتر علی توانا
88 دکتر محمد حمدی پور
89 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
90 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
91 دكتر ناصر سپهری جوان
92 دکتر فرهاد ستاری
93 دکتر مقصود سعادتی نیاری
94 دکتر احد صابر تازه‌کند
95 خانم زهرا عبادی
96 یاشار عزیزیان کلاندرق
97 دكتر یوسف کمالی
98 دکتر حسین محمدزاده
99 آقای داوود منظوری
100 دکتر قادر نجارباشی
101 دکتر مرتضی نطاق نجفی
102 دکتر مهسا نوری اصل
103 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی:
104 دکتر اسداله اسدی
105 ابوالفضل بایرامی
106 دکتر علیرضا پناهی
107 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
108 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
109 پروفسور صابر زهری
110 سیده نرگس ساداتی
111 کریم الله قاسمی گرمی
112 دکتر علیرضا قاسمیان
113 دکتر سعید لطیفی نوید
114 دکتر فریبا محمودی
115 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
116 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
117 دکتر رضا اباذری
118 نعمت اباذری
119 جعفر اعظمی
120 نسرین اقبالی
121 پروفسور عبداله برهانی فر
122 پروفسور کمال بهمن پور
123 آقای کاظم حق نژاد آذر
124 دکتر نیکروز حیدری
125 آقاي احمد خوجالی بارنجی
126 پروفسور ناصر زمانی
127 پروفسور محمد ضارب نیا
128 دكتر نعمت عبداللهی
129 دکتر محمدرضا عبداله پور
130 آقاي حسین عبدل زاده
131 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
132 آقای قادر قاسمی
133 پروفسور عادل کاظمی پیله درق
134 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
135 دکتر محمد رضا مطلبی
136 محمود مهدیلو
137 آقای عباس نجاتی
138 قاسم نریمانی
139 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
140 دکتر مهدی اسماعیلیان
141 دکتر صفر پارسی
142 دکتر ولی زاردشت
143 پروفسور مسعود گنجی
144 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
145 حبیب اله اسکندری
146 دکتر ماندانا امیری
147 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
148 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
149 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
150 دکتر اسلام پوربشیر
151 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
152 دکتر مریم خوشکام
153 آقای محمدرضا زمانلو
154 دکتر داود سیف زاده
155 دکتر امیر ناصر شمخالی
156 دکتر مرجان عابدی
157 دكتر یعقوب منصوری
158 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
159 مهندس دانیال میری زاده
160 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
161 غلامرضا احمد زاده
162 دکتر علیرضا روان خواه
163 دکتر قهرمان سهرابی
164 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
165 دکتر ابراهیم دانش
166 ابراهیم رنجبر
167 خانم مسروره مختاری
168 آقاي محمد یاوری
169 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
170 دکتر سیف اله آقاجانی
171 خانم اوشا برهمند
172 دکتر سجاد بشرپور
173 دکتر پرویز پرزور
174 پروفسور نادر حاجلو
175 دکتر اکبر عطادخت
176 پروفسور نیلوفر میکاییلی
177 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
178 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
179 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
180 دكتر فریدون بابائی اقدم
181 دکتر بتول زینالی
182 پروفسور برومند صلاحی
183 پروفسور موسی عابدینی
184 دکتر عقیل مددی
185 پروفسور behrouz sobhani
گروه الهیات و علوم سیاسی:
186 دکتر علی بابایی
187 بهمن زاهدی
188 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
189 دکتر مریم سلطانی
190 دکتر جعفر سلمان زاده
191 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
192 علی غفاری
193 دکتر رضا محموداوغلی
194 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
195 دکتر افسر روحی
196 دکتر افسانه سعید اختر
197 دکتر توحید صیامی
198 رضا عبدی
199 ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
200 پروفسور حبیب ابراهیم پور
201 محمد باشکوه اجیرلو
202 دکتر هاتف حاضری
203 دکتر محمد حسن زاده
204 دکتر حسین رحیمی کلور
205 دکتر قاسم زارعی
206 دکتر ناصر سیف اللهی
207 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
208 دکتر زهرا فتوره چی
209 دکتر جواد معدنی
210 دکتر ولی نعمتی
211 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
212 دکتر مرتضی ابراهیمی
213 دکتر علی احمدپور
214 یعسوب اصغری نیاری
215 احمد شجاعی
216 امین فتحی
217 دکتر عباس فنی اصل
218 آقای محمدرضا مولائی
219 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
220 خانم سولماز امیر راشد
221 خانم فاطمه برمکی
222 دکتر حسام حسن زاده
223 آقای فریدون حسنخانی قوام
224 آقای علیرضا حسینی
225 دکتر زیبا کاظم پور
226 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
227 دکتر تقی اکبری
228 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
229 دكتر علی خالق خواه
230 پروفسور عادل زاهد بابلان
231 دکتر اسماعیل صدری
232 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
233 دکتر حسن اسدی
234 دکتر بهروز افخمی
235 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
236 دکتر بهرام ایمانی
237 دکتر وکیل حیدری ساربان
238 دكتر حسن خاوریان
239 دکتر منصور رحمتی
240 دکتر عطا غفاری گیلانده
241 آقای علیرضا محمدی
242 آقای حسین نظم فر
243 ارسطو یاری حصار
244 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
245 زهرا پور رشید
246 دکتر روح الله مؤذنی
247 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
248 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
249 دکتر فرهاد پوریانژاد
250 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
251 دکتر سجاد حسینی
252 دکتر طاها عشایری
253 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
254 پروفسور رسول اصغری زکریا
255 دکتر علی اصغری
256 دکتر مرتضی برمکی
257 آقاي احمد توبه
258 سدابه جهانبخش
259 دکتر سعید خماری
260 دكتر سارا دژستان
261 دکتر ناصر زارع
262 پروفسور امید سفالیان
263 پروفسور رئوف سیدشریفی
264 آقاي مجید شکرپور
265 دكتر پریسا شیخ زاده
266 محمد صدقی
267 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
268 سلیم فرزانه
269 دكتر رباب قهرمان زاده
270 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
271 پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim
گیاه پزشکی :
272 آقاي محمود باقری خیرآبادی
273 دکتر مهدی حسن پور
274 دکتر مهدی داوری
275 دكتر جبرائیل رزمجو
276 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
277 آقاي فروع الدین زرگرزاده
278 دکتر عسگر عباداللهی
279 پروفسور سید علی اصغر فتحی
280 دکتر علی گلی زاده
281 پروفسور بهرام ناصری
282 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
283 امیرحسین افکاری سیاح
284 دکتر راضیه پوردربانی
285 دکتر ابراهیم تقی نژاد
286 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
287 دكتر منصور راسخ
288 دکتر ولی رسولی شربیانی
289 دکتر علی روشنیان فرد
290 دكتر غلامحسین شاه قلی
291 دکتر جواد طریقی
292 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
293 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
294 دكتر عبدالله گلمحمدی
295 پروفسور ترحم مصری گندشمین
296 آقاي حسین موسی زاده
297 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
298 دکتر اصغر باقری
299 دکتر مجید رئوف
300 پروفسور علی رسول زاده
301 دکتر جواد رمضانی مقدم
302 دکتر مجتبی سوختانلو
303 دکتر علیرضا عبدپور
304 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
305 دکتر امین کانونی
306 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
307 دکتر اباذر اسمعلی عوری
308 دكتر معصومه امیرخانی
309 میکائیل بدر زاده
310 دکتر رقیه جهدی
311 آقاي مهدی روحانی
312 دکتر اردوان قربانی
313 دکتر رئوف مصطفی زاده
علوم و مهندسی صنایع غذایی:
314 رضا بهمرام
315 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
316 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
317 دکتر رضوان شاددل
318 دكتر میرداریوش شکوری
319 دكتر حسین عبدی بنمار
320 بهرام فتحی آچاچلوئی
321 دکتر فاطمه قنادی اصل
322 دکتر حسین محب الدینی
323 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
324 دکتر بهمن نویدشاد
325 سعید نیک بین
326 دکتر نعمت هدایت ایوریق
گروه علوم باغبانی:
327 آقای رسول آذرمی
328 دکتر اصغر استاجی
329 بهروز اسماعیل پور
330 دکتر مهدی بهنامیان
331 دکتر یونس پوربیرامی هیر
332 دکتر موسی ترابی گیگلو
333 پروفسور اسماعیل چمنی
334 دکتر علی اکبر شکوهیان
335 دکتر علیرضا قنبری
336 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
337 آقای شکراله اصغری
338 دکتر شکراله اصغری
339 دکتر علی اشرف سلطانی
340 دکتر حسین شهاب ارخازلو
341 خانم آیدا عباسی
342 دکتر اکبر قویدل
343 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
344 دکتر محمد احمدی
345 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
346 دکتر معراج شرری
347 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
348 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
349 دکتر کیومرث سفیدی
350 دکتر فرشاد کیوان بهجو
351 دکتر سعید ورامش
علوم دامی:
352 دکتر رضا سیدشریفی
353 جمال سیف دواتی
354 دکتر طاهر یلچی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
355 بهنام الهامی
356 دکتر محمد حسن زاده
357 رحیم دیدارطالشمکائیل
358 دکتر منوچهر شیری
359 دکتر اصغر عبادی
360 دکتر مرتضی کامرانی
361 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
362 دکتر آزاده بوستان
363 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
364 دکتر سیامک قضائی
365 دکتر علی مجتهدین
366 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
367 دکتر نادر اکرامی راد
368 دکتر یاسر حسینی
369 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
370 دکتر عادل آزاد دل
371 دکتر خدابخش اسداللهی
372 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
373 احد پیشگر
374 دكتر احسان شفیقی
375 عسگر صلاحی
376 بیژن ظهیری ناو
377 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
378 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
379 کریم حاجی زاده باستانی
380 آقاي سیدهاشم حسینی
381 رضا رضالو
382 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
383 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
384 دکتر مهرداد آقائی
385 آقاي احد پیشگر
386 شهریار گیتی
387 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
388 دکتر سید محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
389 پری امیری
390 آقای مجید راهرو زرگر
391 دکتر کامل صباحی اودلو
392 دکتر مریم معاضدی
393 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
394 دکتر زهرا اخوی
395 دکتر علی رضایی شریف
396 حسین قمری گیوی
397 احمدرضا کیانی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی:
398 دکتر محسن برغمدی
399 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
400 دکتر ماهرخ دهقانی
401 نسرین عزیزیان کهن
402 پروفسور مهرداد محرم زاده
403 پروفسور عباس معمارباشی
404 دکتر عباس نقی زاده باقی
405 دکتر فرزاد نوبخت
فیزیولوژی ورزشی:
406 دکتر رقیه افرونده
407 دکتر سجاد انوشیروانی
408 پروفسور لطفعلی بلبلی
409 دکتر آمنه پوررحیم
410 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
411 دکتر فرناز سیفی
412 دکتر رضا فرضی زاده
413 آیدین ولی زاده اورنج
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
414 دکتر مهدی جودی
415 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
416 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
417 دکتر علی شاهی قره لر
418 دکتر آیدین عزیزپور
419 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
420 دکتر مهدی معمری
421 دکتر حسن ملکی لجایر
422 قاسم میرزایی
423 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
424 دکتر آراز سیابی گرجان
425 دکتر فاطمه صادقی
426 دکتر فاطمه عبدی
427 دکتر صغری میرارشادی
:
428 دکتر رضا حسن زاده
429 دکتر یاسر شکری
430 دکتر مهرداد شیخلو
431 دکتر عباس صباحی نمینی
432 دکتر سید حمید صفوی
433 دکتر آرش عبدالملکی
434 دکتر سولماز کیا
435 دکتر رامین مشک آبادی
436 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
437 دکتر رسول عباسی
438 محمد عسکری
439 mghasemi mghasemi