کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 آقای اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 دکتر کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 دکتر محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 دکتر نیلوفر نصیرپور
42 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
43 دکتر مسعود اجری
44 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
45 دکتر سجاد پیرمحمد
46 دکتر رضا پیل افکن
47 دکتر حسنعلی رسولی
48 دکتر سید جاوید زکوی
49 دکتر مهدی شاهدی اصل
50 دکتر پیمان شاهی
51 دکتر فرهاد صادق مغانلو
52 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
53 دکتر سید محمد عرب
54 دکتر هادی غائبی
55 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
56 دکتر عسگر مینائی
57 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
58 عادل اکبری مجد
59 دکتر حمید بهادر
60 دکتر جواد جاویدان
61 دکتر مجید حسین پور
62 دکتر حمید حیدرزاده
63 دکتر عبدالمجید دژم خوی
64 آقاي غلامرضا زارع فتین
65 دکتر سیدجلال سیدشنوا
66 پروفسور حسین شایقی
67 سهیلا صادقی
68 مهندس سهیلا صادقی‌رام
69 آقای فرزاد صداقتی
70 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
71 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
72 دكتر حسن اکبری
73 دكتر شهناز پورناصری
74 یوسف جهان زمین
75 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
76 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
77 آقاي حجت اله رشید کلویر
78 دکتر بهرام گسیلی
79 دکتر وحید وزیری
80 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
81 آقای صدیف احدپور کلخوران
82 آقاي علی باکوئی
83 دکتر جعفر برهانیان
84 دكتر علی توانا
85 دکتر محمد حمدی پور
86 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
87 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
88 دكتر ناصر سپهری جوان
89 دكتر فرهاد ستاری
90 دکتر مقصود سعادتی نیاری
91 دکتر احد صابر تازه‌کند
92 خانم زهرا عبادی
93 یاشار عزیزیان کلاندرق
94 دكتر یوسف کمالی
95 دکتر حسین محمدزاده
96 آقای داوود منظوری
97 دکتر قادر نجارباشی
98 دكتر مرتضی نطاق نجفی
99 دکتر مهسا نوری اصل
100 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
101 دکتر اسداله اسدی
102 ابوالفضل بایرامی
103 دکتر علیرضا پناهی
104 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
105 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
106 پروفسور صابر زهری
107 سیده نرگس ساداتی
108 دکتر قهرمان سهرابی
109 کریم الله قاسمی گرمی
110 دکتر علیرضا قاسمیان
111 دکتر سعید لطیفی نوید
112 دکتر فریبا محمودی
113 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
114 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
115 نعمت اباذری
116 جعفر اعظمی
117 نسرین اقبالی
118 پروفسور عبداله برهانی فر
119 دکتر کمال بهمن پور
120 آقای کاظم حق نژاد آذر
121 دکتر نیکروز حیدری
122 آقاي احمد خوجالی بارنجی
123 پروفسور ناصر زمانی
124 پروفسور محمد ضارب نیا
125 دكتر نعمت عبداللهی
126 دکتر محمدرضا عبداله پور
127 آقاي حسین عبدل زاده
128 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
129 آقای قادر قاسمی
130 دکتر عادل کاظمی پیله درق
131 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
132 دکتر محمد رضا مطلبی
133 آقای عباس نجاتی
134 قاسم نریمانی
135 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
136 دکتر مهدی اسماعیلیان
137 دکتر صفر پارسی
138 دکتر ولی زاردشت
139 پروفسور مسعود گنجی
140 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
141 حبیب اله اسکندری
142 دکتر ماندانا امیری
143 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
144 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
145 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
146 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
147 دکتر مریم خوشکام
148 آقای محمدرضا زمانلو
149 آقای داود سیف زاده
150 دکتر امیر ناصر شمخالی
151 دکتر مرجان عابدی
152 دكتر یعقوب منصوری
153 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
154 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
155 غلامرضا احمد زاده
156 دکتر علیرضا روان خواه
157 علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
158 دکتر ابراهیم دانش
159 ابراهیم رنجبر
160 خانم مسروره مختاری
161 آقاي محمد یاوری
162 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
163 دکتر سیف اله آقاجانی
164 خانم اوشا برهمند
165 دكتر سجاد بشرپور
166 پروفسور نادر حاجلو
167 دکتر علی رضایی شریف
168 دکتر اکبر عطادخت
169 پروفسور نیلوفر میکاییلی
170 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
171 دکتر رقیه افرونده
172 دکتر سجاد انوشیروانی
173 دكتر محسن برغمدی
174 دکتر لطفعلی بلبلی
175 دکتر آمنه پوررحیم
176 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
177 دکتر ماهرخ دهقانی
178 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
179 دکتر فرناز سیفی
180 نسرین عزیزیان کهن
181 دکتر رضا فرضی زاده
182 پروفسور مهرداد محرم زاده
183 پروفسور عباس معمارباشی
184 دکتر عباس نقی زاده باقی
185 دکتر فرزاد نوبخت
186 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
187 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
188 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
189 دكتر فریدون بابائی اقدم
190 دکتر بتول زینالی
191 پروفسور بهروز سبحانی
192 پروفسور برومند صلاحی
193 پروفسور موسی عابدینی
194 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
195 دکتر علی بابایی
196 بهمن زاهدی
197 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
198 دکتر مریم سلطانی
199 دکتر جعفر سلمان زاده
200 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
201 علی غفاری
202 دکتر رضا محموداوغلی
203 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
204 دکتر افسانه سعید اختر
205 دکتر توحید صیامی
206 دكتر رضا عبدی
207 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
208 دکتر حبیب ابراهیم پور
209 محمد باشکوه اجیرلو
210 دکتر هاتف حاضری
211 دکتر محمد حسن زاده
212 دکتر حسین رحیمی کلور
213 دکتر قاسم زارعی
214 دکتر ناصر سیف اللهی
215 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
216 دکتر زهرا فتوره چی
217 آقای ولی نعمتی
218 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
219 مرتضی ابراهیمی
220 دکتر علی احمدپور
221 یعسوب اصغری نیاری
222 احمد شجاعی
223 امین فتحی
224 دكتر عباس فنی اصل
225 آقای محمدرضا مولائی
226 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
227 خانم سولماز امیر راشد
228 خانم فاطمه برمکی
229 آقای حسام حسن زاده
230 آقای فریدون حسنخانی قوام
231 آقای علیرضا حسینی
232 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
233 دکتر زهرا اخوی
234 دکتر تقی اکبری
235 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
236 دكتر علی خالق خواه
237 دكتر عادل زاهد بابلان
238 دکتر اسماعیل صدری
239 حسین قمری گیوی
240 احمدرضا کیانی
241 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
242 دکتر حسن اسدی
243 دکتر بهروز افخمی
244 دکتر فرهاد پوریانژاد
245 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
246 دکتر بهرام ایمانی
247 دکتر وکیل حیدری ساربان
248 دكتر حسن خاوریان
249 دکتر منصور رحمتی
250 دکتر عطا غفاری گیلانده
251 آقای علیرضا محمدی
252 آقای حسین نظم فر
253 ارسطو یاری حصار
254 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
255 زهرا پور رشید
256 دکتر روح الله مؤذنی
257 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
258 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
259 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
260 دکتر سجاد حسینی
261 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
262 محمد تقی آل ابراهیم
263 پروفسور رسول اصغری زکریا
264 دکتر علی اصغری
265 دکتر مرتضی برمکی
266 آقاي احمد توبه
267 سدابه جهانبخش
268 دکتر سعید خماری
269 دكتر سارا دژستان
270 دکتر ناصر زارع
271 پروفسور امید سفالیان
272 پروفسور رئوف سیدشریفی
273 آقاي مجید شکرپور
274 دكتر پریسا شیخ زاده
275 محمد صدقی
276 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
277 سلیم فرزانه
278 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
279 دكتر رباب قهرمان زاده
280 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
281 آقاي محمود باقری خیرآبادی
282 دكتر مهدی حسن پور
283 دکتر مهدی داوری
284 دكتر جبرائیل رزمجو
285 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
286 آقاي فروع الدین زرگرزاده
287 دکتر عسگر عباداللهی
288 پروفسور سید علی اصغر فتحی
289 دکتر علی گلی زاده
290 دکتر بهرام ناصری
291 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
292 امیرحسین افکاری سیاح
293 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
294 دكتر منصور راسخ
295 دکتر ولی رسولی شربیانی
296 دکتر علی روشنیان فرد
297 دكتر غلامحسین شاه قلی
298 دکتر جواد طریقی
299 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
300 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
301 دكتر عبدالله گلمحمدی
302 دکتر ت. مصری گندشمین
303 آقاي حسین موسی زاده
304 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
305 دکتر اصغر باقری
306 دکتر یاسر حسینی
307 دکتر مجید رئوف
308 علی رسول زاده
309 دکتر جواد رمضانی مقدم
310 دکتر مجتبی سوختانلو
311 دکتر علیرضا عبدپور
312 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
313 دکتر امین کانونی
314 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
315 دکتر اباذر اسمعلی عوری
316 دكتر معصومه امیرخانی
317 میکائیل بدر زاده
318 دکتر رقیه جهدی
319 آقاي مهدی روحانی
320 دکتر اردوان قربانی
321 دكتر رئوف مصطفی زاده
322 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
323 رضا بهمرام
324 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
325 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
326 دکتر رضا سیدشریفی
327 جمال سیف دواتی
328 دکتر رضوان شاددل
329 دكتر میرداریوش شکوری
330 دكتر حسین عبدی بنمار
331 بهرام فتحی آچاچلوئی
332 دکتر فاطمه قنادی اصل
333 دکتر حسین محب الدینی
334 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
335 دکتر بهمن نویدشاد
336 سعید نیک بین
337 دکتر نعمت هدایت ایوریق
338 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
339 آقای رسول آذرمی
340 دکتر اصغر استاجی
341 بهروز اسماعیل پور
342 مهدی بهنامیان
343 دکتر یونس پوربیرامی هیر
344 دکتر موسی ترابی گیگلو
345 پروفسور اسماعیل چمنی
346 دکتر علی اکبر شکوهیان
347 دکتر علیرضا قنبری
348 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
349 آقای شکراله اصغری
350 دکتر شکراله اصغری
351 دکتر علی اشرف سلطانی
352 دکتر حسین شهاب ارخازلو
353 خانم آیدا عباسی
354 دکتر اکبر قویدل
355 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
356 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
357 دکتر محمد احمدی
358 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
359 دکتر معراج شرری
360 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
361 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
362 دکتر کیومرث سفیدی
363 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
364 بهنام الهامی
365 دکتر محمد حسن زاده
366 رحیم دیدارطالشمکائیل
367 دکتر منوچهر شیری
368 دکتر اصغر عبادی
369 دکتر مرتضی کامرانی
370 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
371 دکتر آزاده بوستان
372 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
373 دکتر سیامک قضائی
374 دکتر علی مجتهدین
375 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
376 دکتر نادر اکرامی راد
377 دکتر ابراهیم تقی نژاد
378 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
379 دکتر عادل آزاد دل
380 دکتر خدابخش اسداللهی
381 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
382 احد پیشگر
383 دكتر احسان شفیقی
384 عسگر صلاحی
385 بیژن ظهیری ناو
386 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
387 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
388 کریم حاجی زاده باستانی
389 آقاي سیدهاشم حسینی
390 رضا رضالو
391 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
392 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
393 دکتر مهرداد آقائی
394 آقاي احد پیشگر
395 شهریار گیتی
396 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
397 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
398 پری امیری
399 آقای مجید راهرو زرگر
400 دکتر کامل صباحی اودلو
401 دکتر مریم معاضدی
402 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
403 دکتر مهدی جودی
404 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
405 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
406 دکتر علی شاهی قره لر
407 دکتر آیدین عزیزپور
408 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
409 دکتر مهدی معمری
410 دکتر حسن ملکی لجایر
411 قاسم میرزایی
412 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
413 دکتر آراز سیابی گرجان
414 دکتر فاطمه صادقی
415 دکتر فاطمه عبدی
416 دکتر صغری میرارشادی
:
417 دکتر رضا حسن زاده
418 دکتر یاسر شکری
419 دکتر مهرداد شیخلو
420 دکتر عباس صباحی نمینی
421 دکتر سید حمید صفوی
422 دکتر آرش عبدالملکی
423 دکتر سولماز کیا
424 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
425 دکتر رسول عباسی
426 محمد عسکری
427 mghasemi mghasemi