کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 دکتر یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر سید احمد مهری شال
29 آقاي پرویز نژادسیفی
30 علیرضا نگهدار
31 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
32 دکتر عزیز باباپور
33 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
34 دکتر امیر حیدری
35 دکتر کیوان شایسته
36 مهندس سیدکریم شفقی اصل
37 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
38 دکتر محمد قربان پور
39 خانم ماریانا مشعشعی
40 دکتر علیرضا میراولیایی
41 دکتر بهروز میرزایی
42 دکتر نیلوفر نصیرپور
43 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
44 دکتر مسعود اجری
45 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
46 دکتر سجاد پیرمحمد
47 دکتر رضا پیل افکن
48 دکتر حسنعلی رسولی
49 دکتر سید جاوید زکوی
50 دکتر مهدی شاهدی اصل
51 دکتر پیمان شاهی
52 دکتر فرهاد صادق مغانلو
53 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
54 دکتر سید محمد عرب
55 دکتر هادی غائبی
56 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
57 دکتر عسگر مینائی
58 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
59 عادل اکبری مجد
60 دکتر حمید بهادر
61 دکتر جواد جاویدان
62 دکتر شهرام جمالی
63 دکتر مجید حسین پور
64 دکتر حمید حیدرزاده
65 دکتر عبدالمجید دژم خوی
66 آقاي غلامرضا زارع فتین
67 دکتر سیدجلال سیدشنوا
68 پروفسور حسین شایقی
69 سهیلا صادقی
70 مهندس سهیلا صادقی‌رام
71 آقای فرزاد صداقتی
72 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
73 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
74 حسن اکبری
75 دكتر شهناز پورناصری
76 یوسف جهان زمین
77 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
78 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
79 آقاي حجت اله رشید کلویر
80 دکتر بهرام گسیلی
81 دکتر وحید وزیری
82 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
83 آقای صدیف احدپور کلخوران
84 آقاي علی باکوئی
85 دکتر جعفر برهانیان
86 دکتر علی توانا
87 دکتر محمد حمدی پور
88 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
89 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
90 دكتر ناصر سپهری جوان
91 دکتر فرهاد ستاری
92 دکتر مقصود سعادتی نیاری
93 دکتر احد صابر تازه‌کند
94 خانم زهرا عبادی
95 یاشار عزیزیان کلاندرق
96 دكتر یوسف کمالی
97 دکتر حسین محمدزاده
98 آقای داوود منظوری
99 دکتر قادر نجارباشی
100 دکتر مرتضی نطاق نجفی
101 دکتر مهسا نوری اصل
102 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی:
103 دکتر اسداله اسدی
104 ابوالفضل بایرامی
105 دکتر علیرضا پناهی
106 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
107 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
108 پروفسور صابر زهری
109 سیده نرگس ساداتی
110 کریم الله قاسمی گرمی
111 دکتر علیرضا قاسمیان
112 دکتر سعید لطیفی نوید
113 دکتر فریبا محمودی
114 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
115 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
116 دکتر رضا اباذری
117 نعمت اباذری
118 جعفر اعظمی
119 نسرین اقبالی
120 پروفسور عبداله برهانی فر
121 دکتر کمال بهمن پور
122 آقای کاظم حق نژاد آذر
123 دکتر نیکروز حیدری
124 آقاي احمد خوجالی بارنجی
125 پروفسور ناصر زمانی
126 پروفسور محمد ضارب نیا
127 دكتر نعمت عبداللهی
128 دکتر محمدرضا عبداله پور
129 آقاي حسین عبدل زاده
130 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
131 آقای قادر قاسمی
132 پروفسور عادل کاظمی پیله درق
133 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
134 دکتر محمد رضا مطلبی
135 آقای عباس نجاتی
136 قاسم نریمانی
137 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
138 دکتر مهدی اسماعیلیان
139 دکتر صفر پارسی
140 دکتر ولی زاردشت
141 پروفسور مسعود گنجی
142 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
143 حبیب اله اسکندری
144 دکتر ماندانا امیری
145 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
146 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
147 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
148 دکتر اسلام پوربشیر
149 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
150 دکتر مریم خوشکام
151 آقای محمدرضا زمانلو
152 دکتر داود سیف زاده
153 دکتر امیر ناصر شمخالی
154 دکتر مرجان عابدی
155 دكتر یعقوب منصوری
156 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
157 مهندس دانیال میری زاده
158 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
159 غلامرضا احمد زاده
160 دکتر علیرضا روان خواه
161 دکتر قهرمان سهرابی
162 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
163 دکتر ابراهیم دانش
164 ابراهیم رنجبر
165 خانم مسروره مختاری
166 آقاي محمد یاوری
167 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
168 دکتر سیف اله آقاجانی
169 خانم اوشا برهمند
170 دکتر سجاد بشرپور
171 دکتر پرویز پرزور
172 پروفسور نادر حاجلو
173 دکتر اکبر عطادخت
174 پروفسور نیلوفر میکاییلی
175 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
176 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
177 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
178 دكتر فریدون بابائی اقدم
179 دکتر بتول زینالی
180 پروفسور بهروز سبحانی
181 پروفسور برومند صلاحی
182 پروفسور موسی عابدینی
183 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
184 دکتر علی بابایی
185 بهمن زاهدی
186 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
187 دکتر مریم سلطانی
188 دکتر جعفر سلمان زاده
189 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
190 علی غفاری
191 دکتر رضا محموداوغلی
192 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
193 دکتر افسر روحی
194 دکتر افسانه سعید اختر
195 دکتر توحید صیامی
196 رضا عبدی
197 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
198 پروفسور حبیب ابراهیم پور
199 محمد باشکوه اجیرلو
200 دکتر هاتف حاضری
201 دکتر محمد حسن زاده
202 دکتر حسین رحیمی کلور
203 دکتر قاسم زارعی
204 دکتر ناصر سیف اللهی
205 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
206 دکتر زهرا فتوره چی
207 آقای ولی نعمتی
208 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
209 دکتر مرتضی ابراهیمی
210 دکتر علی احمدپور
211 یعسوب اصغری نیاری
212 احمد شجاعی
213 امین فتحی
214 دكتر عباس فنی اصل
215 آقای محمدرضا مولائی
216 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
217 خانم سولماز امیر راشد
218 خانم فاطمه برمکی
219 آقای حسام حسن زاده
220 آقای فریدون حسنخانی قوام
221 آقای علیرضا حسینی
222 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
223 دکتر تقی اکبری
224 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
225 دكتر علی خالق خواه
226 پروفسور عادل زاهد بابلان
227 دکتر اسماعیل صدری
228 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
229 دکتر حسن اسدی
230 دکتر بهروز افخمی
231 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
232 دکتر بهرام ایمانی
233 دکتر وکیل حیدری ساربان
234 دكتر حسن خاوریان
235 دکتر منصور رحمتی
236 دکتر عطا غفاری گیلانده
237 آقای علیرضا محمدی
238 آقای حسین نظم فر
239 ارسطو یاری حصار
240 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
241 زهرا پور رشید
242 دکتر روح الله مؤذنی
243 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
244 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
245 دکتر فرهاد پوریانژاد
246 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
247 دکتر سجاد حسینی
248 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
249 محمد تقی آل ابراهیم
250 پروفسور رسول اصغری زکریا
251 دکتر علی اصغری
252 دکتر مرتضی برمکی
253 آقاي احمد توبه
254 سدابه جهانبخش
255 دکتر سعید خماری
256 دكتر سارا دژستان
257 دکتر ناصر زارع
258 پروفسور امید سفالیان
259 پروفسور رئوف سیدشریفی
260 آقاي مجید شکرپور
261 دكتر پریسا شیخ زاده
262 محمد صدقی
263 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
264 سلیم فرزانه
265 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
266 دكتر رباب قهرمان زاده
267 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
268 آقاي محمود باقری خیرآبادی
269 دکتر مهدی حسن پور
270 دکتر مهدی داوری
271 دكتر جبرائیل رزمجو
272 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
273 آقاي فروع الدین زرگرزاده
274 دکتر عسگر عباداللهی
275 پروفسور سید علی اصغر فتحی
276 دکتر علی گلی زاده
277 پروفسور بهرام ناصری
278 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
279 امیرحسین افکاری سیاح
280 دکتر راضیه پوردربانی
281 دکتر ابراهیم تقی نژاد
282 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
283 دكتر منصور راسخ
284 دکتر ولی رسولی شربیانی
285 دکتر علی روشنیان فرد
286 دكتر غلامحسین شاه قلی
287 دکتر جواد طریقی
288 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
289 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
290 دكتر عبدالله گلمحمدی
291 دکتر ت. مصری گندشمین
292 آقاي حسین موسی زاده
293 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
294 دکتر اصغر باقری
295 دکتر مجید رئوف
296 علی رسول زاده
297 دکتر جواد رمضانی مقدم
298 دکتر مجتبی سوختانلو
299 دکتر علیرضا عبدپور
300 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
301 دکتر امین کانونی
302 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
303 دکتر اباذر اسمعلی عوری
304 دكتر معصومه امیرخانی
305 میکائیل بدر زاده
306 دکتر رقیه جهدی
307 آقاي مهدی روحانی
308 دکتر اردوان قربانی
309 دکتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
310 رضا بهمرام
311 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
312 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
313 دکتر رضا سیدشریفی
314 جمال سیف دواتی
315 دکتر رضوان شاددل
316 دكتر میرداریوش شکوری
317 دكتر حسین عبدی بنمار
318 بهرام فتحی آچاچلوئی
319 دکتر فاطمه قنادی اصل
320 دکتر حسین محب الدینی
321 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
322 دکتر بهمن نویدشاد
323 سعید نیک بین
324 دکتر نعمت هدایت ایوریق
325 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
326 آقای رسول آذرمی
327 دکتر اصغر استاجی
328 بهروز اسماعیل پور
329 دکتر مهدی بهنامیان
330 دکتر یونس پوربیرامی هیر
331 دکتر موسی ترابی گیگلو
332 پروفسور اسماعیل چمنی
333 دکتر علی اکبر شکوهیان
334 دکتر علیرضا قنبری
335 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
336 آقای شکراله اصغری
337 دکتر شکراله اصغری
338 دکتر علی اشرف سلطانی
339 دکتر حسین شهاب ارخازلو
340 خانم آیدا عباسی
341 دکتر اکبر قویدل
342 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
343 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
344 دکتر محمد احمدی
345 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
346 دکتر معراج شرری
347 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
348 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
349 دکتر کیومرث سفیدی
350 دکتر فرشاد کیوان بهجو
351 دکتر سعید ورامش
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
352 بهنام الهامی
353 دکتر محمد حسن زاده
354 رحیم دیدارطالشمکائیل
355 دکتر منوچهر شیری
356 دکتر اصغر عبادی
357 دکتر مرتضی کامرانی
358 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
359 دکتر آزاده بوستان
360 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
361 دکتر سیامک قضائی
362 دکتر علی مجتهدین
363 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
364 دکتر نادر اکرامی راد
365 دکتر یاسر حسینی
366 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
367 دکتر عادل آزاد دل
368 دکتر خدابخش اسداللهی
369 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
370 احد پیشگر
371 دكتر احسان شفیقی
372 عسگر صلاحی
373 بیژن ظهیری ناو
374 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
375 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
376 کریم حاجی زاده باستانی
377 آقاي سیدهاشم حسینی
378 رضا رضالو
379 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
380 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
381 دکتر مهرداد آقائی
382 آقاي احد پیشگر
383 شهریار گیتی
384 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
385 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
386 پری امیری
387 آقای مجید راهرو زرگر
388 دکتر کامل صباحی اودلو
389 دکتر مریم معاضدی
390 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
391 دکتر زهرا اخوی
392 دکتر علی رضایی شریف
393 حسین قمری گیوی
394 احمدرضا کیانی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی:
395 دکتر محسن برغمدی
396 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
397 دکتر ماهرخ دهقانی
398 نسرین عزیزیان کهن
399 پروفسور مهرداد محرم زاده
400 پروفسور عباس معمارباشی
401 دکتر عباس نقی زاده باقی
402 دکتر فرزاد نوبخت
فیزیولوژی ورزشی:
403 دکتر رقیه افرونده
404 دکتر سجاد انوشیروانی
405 دکتر لطفعلی بلبلی
406 دکتر آمنه پوررحیم
407 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
408 دکتر فرناز سیفی
409 دکتر رضا فرضی زاده
410 آیدین ولی زاده اورنج
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
411 دکتر مهدی جودی
412 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
413 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
414 دکتر علی شاهی قره لر
415 دکتر آیدین عزیزپور
416 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
417 دکتر مهدی معمری
418 دکتر حسن ملکی لجایر
419 قاسم میرزایی
420 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
421 دکتر آراز سیابی گرجان
422 دکتر فاطمه صادقی
423 دکتر فاطمه عبدی
424 دکتر صغری میرارشادی
:
425 دکتر رضا حسن زاده
426 دکتر یاسر شکری
427 دکتر مهرداد شیخلو
428 دکتر عباس صباحی نمینی
429 دکتر سید حمید صفوی
430 دکتر آرش عبدالملکی
431 دکتر سولماز کیا
432 دکتر رامین مشک آبادی
433 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
434 دکتر رسول عباسی
435 محمد عسکری
436 mghasemi mghasemi