کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 دکتر یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر سید احمد مهری شال
29 آقاي پرویز نژادسیفی
30 علیرضا نگهدار
31 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
32 دکتر عزیز باباپور
33 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
34 دکتر امیر حیدری
35 دکتر کیوان شایسته
36 مهندس سیدکریم شفقی اصل
37 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
38 دکتر محمد قربان پور
39 خانم ماریانا مشعشعی
40 دکتر علیرضا میراولیایی
41 دکتر بهروز میرزایی
42 دکتر نیلوفر نصیرپور
43 آقای علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
44 دکتر مسعود اجری
45 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
46 دکتر سجاد پیرمحمد
47 دکتر رضا پیل افکن
48 دکتر حسنعلی رسولی
49 دکتر سید جاوید زکوی
50 دکتر مهدی شاهدی اصل
51 دکتر پیمان شاهی
52 دکتر فرهاد صادق مغانلو
53 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
54 دکتر سید محمد عرب
55 دکتر هادی غائبی
56 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
57 دکتر عسگر مینائی
58 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
59 عادل اکبری مجد
60 دکتر حمید بهادر
61 دکتر جواد جاویدان
62 دکتر شهرام جمالی
63 دکتر مجید حسین پور
64 دکتر حمید حیدرزاده
65 دکتر عبدالمجید دژم خوی
66 آقاي غلامرضا زارع فتین
67 دکتر سیدجلال سیدشنوا
68 پروفسور حسین شایقی
69 سهیلا صادقی
70 مهندس سهیلا صادقی‌رام
71 آقای فرزاد صداقتی
72 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
73 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
74 حسن اکبری
75 دكتر شهناز پورناصری
76 یوسف جهان زمین
77 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
78 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
79 آقاي حجت اله رشید کلویر
80 دکتر بهرام گسیلی
81 دکتر وحید وزیری
82 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
83 آقای صدیف احدپور کلخوران
84 آقاي علی باکوئی
85 دکتر جعفر برهانیان
86 دکتر علی توانا
87 دکتر محمد حمدی پور
88 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
89 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
90 دكتر ناصر سپهری جوان
91 دکتر فرهاد ستاری
92 دکتر مقصود سعادتی نیاری
93 دکتر احد صابر تازه‌کند
94 خانم زهرا عبادی
95 یاشار عزیزیان کلاندرق
96 دكتر یوسف کمالی
97 دکتر حسین محمدزاده
98 آقای داوود منظوری
99 دکتر قادر نجارباشی
100 دکتر مرتضی نطاق نجفی
101 دکتر مهسا نوری اصل
102 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
103 دکتر اسداله اسدی
104 ابوالفضل بایرامی
105 دکتر علیرضا پناهی
106 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
107 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
108 پروفسور صابر زهری
109 سیده نرگس ساداتی
110 کریم الله قاسمی گرمی
111 دکتر علیرضا قاسمیان
112 دکتر سعید لطیفی نوید
113 دکتر فریبا محمودی
114 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
115 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
116 دکتر رضا اباذری
117 نعمت اباذری
118 جعفر اعظمی
119 نسرین اقبالی
120 پروفسور عبداله برهانی فر
121 دکتر کمال بهمن پور
122 آقای کاظم حق نژاد آذر
123 دکتر نیکروز حیدری
124 آقاي احمد خوجالی بارنجی
125 پروفسور ناصر زمانی
126 پروفسور محمد ضارب نیا
127 دكتر نعمت عبداللهی
128 دکتر محمدرضا عبداله پور
129 آقاي حسین عبدل زاده
130 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
131 آقای قادر قاسمی
132 پروفسور عادل کاظمی پیله درق
133 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
134 دکتر محمد رضا مطلبی
135 آقای عباس نجاتی
136 قاسم نریمانی
137 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
138 دکتر مهدی اسماعیلیان
139 دکتر صفر پارسی
140 دکتر ولی زاردشت
141 پروفسور مسعود گنجی
142 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
143 حبیب اله اسکندری
144 دکتر ماندانا امیری
145 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
146 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
147 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
148 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
149 دکتر مریم خوشکام
150 آقای محمدرضا زمانلو
151 دکتر داود سیف زاده
152 دکتر امیر ناصر شمخالی
153 دکتر مرجان عابدی
154 دكتر یعقوب منصوری
155 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
156 مهندس دانیال میری زاده
157 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
158 غلامرضا احمد زاده
159 دکتر علیرضا روان خواه
160 دکتر قهرمان سهرابی
161 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
162 دکتر ابراهیم دانش
163 ابراهیم رنجبر
164 خانم مسروره مختاری
165 آقاي محمد یاوری
166 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
167 دکتر سیف اله آقاجانی
168 خانم اوشا برهمند
169 دکتر سجاد بشرپور
170 دکتر پرویز پرزور
171 پروفسور نادر حاجلو
172 دکتر اکبر عطادخت
173 پروفسور نیلوفر میکاییلی
174 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
175 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
176 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
177 دكتر فریدون بابائی اقدم
178 دکتر بتول زینالی
179 پروفسور بهروز سبحانی
180 پروفسور برومند صلاحی
181 پروفسور موسی عابدینی
182 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
183 دکتر علی بابایی
184 بهمن زاهدی
185 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
186 دکتر مریم سلطانی
187 دکتر جعفر سلمان زاده
188 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
189 علی غفاری
190 دکتر رضا محموداوغلی
191 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
192 دکتر افسر روحی
193 دکتر افسانه سعید اختر
194 دکتر توحید صیامی
195 رضا عبدی
196 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
197 پروفسور حبیب ابراهیم پور
198 محمد باشکوه اجیرلو
199 دکتر هاتف حاضری
200 دکتر محمد حسن زاده
201 دکتر حسین رحیمی کلور
202 دکتر قاسم زارعی
203 دکتر ناصر سیف اللهی
204 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
205 دکتر زهرا فتوره چی
206 آقای ولی نعمتی
207 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
208 دکتر مرتضی ابراهیمی
209 دکتر علی احمدپور
210 یعسوب اصغری نیاری
211 احمد شجاعی
212 امین فتحی
213 دكتر عباس فنی اصل
214 آقای محمدرضا مولائی
215 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
216 خانم سولماز امیر راشد
217 خانم فاطمه برمکی
218 آقای حسام حسن زاده
219 آقای فریدون حسنخانی قوام
220 آقای علیرضا حسینی
221 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
222 دکتر زهرا اخوی
223 دکتر تقی اکبری
224 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
225 دكتر علی خالق خواه
226 پروفسور عادل زاهد بابلان
227 دکتر اسماعیل صدری
228 احمدرضا کیانی
229 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
230 دکتر حسن اسدی
231 دکتر بهروز افخمی
232 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
233 دکتر بهرام ایمانی
234 دکتر وکیل حیدری ساربان
235 دكتر حسن خاوریان
236 دکتر منصور رحمتی
237 دکتر عطا غفاری گیلانده
238 آقای علیرضا محمدی
239 آقای حسین نظم فر
240 ارسطو یاری حصار
241 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
242 زهرا پور رشید
243 دکتر روح الله مؤذنی
244 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
245 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
246 دکتر فرهاد پوریانژاد
247 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
248 دکتر سجاد حسینی
249 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
250 محمد تقی آل ابراهیم
251 پروفسور رسول اصغری زکریا
252 دکتر علی اصغری
253 دکتر مرتضی برمکی
254 آقاي احمد توبه
255 سدابه جهانبخش
256 دکتر سعید خماری
257 دكتر سارا دژستان
258 دکتر ناصر زارع
259 پروفسور امید سفالیان
260 پروفسور رئوف سیدشریفی
261 آقاي مجید شکرپور
262 دكتر پریسا شیخ زاده
263 محمد صدقی
264 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
265 سلیم فرزانه
266 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
267 دكتر رباب قهرمان زاده
268 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
269 آقاي محمود باقری خیرآبادی
270 دکتر مهدی حسن پور
271 دکتر مهدی داوری
272 دكتر جبرائیل رزمجو
273 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
274 آقاي فروع الدین زرگرزاده
275 دکتر عسگر عباداللهی
276 پروفسور سید علی اصغر فتحی
277 دکتر علی گلی زاده
278 پروفسور بهرام ناصری
279 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
280 امیرحسین افکاری سیاح
281 دکتر راضیه پوردربانی
282 دکتر ابراهیم تقی نژاد
283 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
284 دكتر منصور راسخ
285 دکتر ولی رسولی شربیانی
286 دکتر علی روشنیان فرد
287 دكتر غلامحسین شاه قلی
288 دکتر جواد طریقی
289 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
290 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
291 دكتر عبدالله گلمحمدی
292 دکتر ت. مصری گندشمین
293 آقاي حسین موسی زاده
294 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
295 دکتر اصغر باقری
296 دکتر مجید رئوف
297 علی رسول زاده
298 دکتر جواد رمضانی مقدم
299 دکتر مجتبی سوختانلو
300 دکتر علیرضا عبدپور
301 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
302 دکتر امین کانونی
303 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
304 دکتر اباذر اسمعلی عوری
305 دكتر معصومه امیرخانی
306 میکائیل بدر زاده
307 دکتر رقیه جهدی
308 آقاي مهدی روحانی
309 دکتر اردوان قربانی
310 دکتر رئوف مصطفی زاده
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
311 رضا بهمرام
312 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
313 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
314 دکتر رضا سیدشریفی
315 جمال سیف دواتی
316 دکتر رضوان شاددل
317 دكتر میرداریوش شکوری
318 دكتر حسین عبدی بنمار
319 بهرام فتحی آچاچلوئی
320 دکتر فاطمه قنادی اصل
321 دکتر حسین محب الدینی
322 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
323 دکتر بهمن نویدشاد
324 سعید نیک بین
325 دکتر نعمت هدایت ایوریق
326 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
327 آقای رسول آذرمی
328 دکتر اصغر استاجی
329 بهروز اسماعیل پور
330 دکتر مهدی بهنامیان
331 دکتر یونس پوربیرامی هیر
332 دکتر موسی ترابی گیگلو
333 پروفسور اسماعیل چمنی
334 دکتر علی اکبر شکوهیان
335 دکتر علیرضا قنبری
336 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
337 آقای شکراله اصغری
338 دکتر شکراله اصغری
339 دکتر علی اشرف سلطانی
340 دکتر حسین شهاب ارخازلو
341 خانم آیدا عباسی
342 دکتر اکبر قویدل
343 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
344 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
345 دکتر محمد احمدی
346 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
347 دکتر معراج شرری
348 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
349 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
350 دکتر کیومرث سفیدی
351 دکتر فرشاد کیوان بهجو
352 دکتر سعید ورامش
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
353 بهنام الهامی
354 دکتر محمد حسن زاده
355 رحیم دیدارطالشمکائیل
356 دکتر منوچهر شیری
357 دکتر اصغر عبادی
358 دکتر مرتضی کامرانی
359 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
360 دکتر آزاده بوستان
361 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
362 دکتر سیامک قضائی
363 دکتر علی مجتهدین
364 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
365 دکتر نادر اکرامی راد
366 دکتر یاسر حسینی
367 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
368 دکتر عادل آزاد دل
369 دکتر خدابخش اسداللهی
370 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
371 احد پیشگر
372 دكتر احسان شفیقی
373 عسگر صلاحی
374 بیژن ظهیری ناو
375 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
376 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
377 کریم حاجی زاده باستانی
378 آقاي سیدهاشم حسینی
379 رضا رضالو
380 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
381 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
382 دکتر مهرداد آقائی
383 آقاي احد پیشگر
384 شهریار گیتی
385 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
386 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
387 پری امیری
388 آقای مجید راهرو زرگر
389 دکتر کامل صباحی اودلو
390 دکتر مریم معاضدی
391 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
392 دکتر علی رضایی شریف
393 حسین قمری گیوی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی:
394 دکتر محسن برغمدی
395 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
396 دکتر ماهرخ دهقانی
397 نسرین عزیزیان کهن
398 پروفسور مهرداد محرم زاده
399 پروفسور عباس معمارباشی
400 دکتر عباس نقی زاده باقی
401 دکتر فرزاد نوبخت
فیزیولوژی ورزشی:
402 دکتر رقیه افرونده
403 دکتر سجاد انوشیروانی
404 دکتر لطفعلی بلبلی
405 دکتر آمنه پوررحیم
406 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
407 دکتر فرناز سیفی
408 دکتر رضا فرضی زاده
409 آیدین ولی زاده اورنج
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
410 دکتر مهدی جودی
411 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
412 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
413 دکتر علی شاهی قره لر
414 دکتر آیدین عزیزپور
415 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
416 دکتر مهدی معمری
417 دکتر حسن ملکی لجایر
418 قاسم میرزایی
419 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
420 دکتر آراز سیابی گرجان
421 دکتر فاطمه صادقی
422 دکتر فاطمه عبدی
423 دکتر صغری میرارشادی
:
424 دکتر رضا حسن زاده
425 دکتر یاسر شکری
426 دکتر مهرداد شیخلو
427 دکتر عباس صباحی نمینی
428 دکتر سید حمید صفوی
429 دکتر آرش عبدالملکی
430 دکتر سولماز کیا
431 دکتر رامین مشک آبادی
432 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
433 دکتر رسول عباسی
434 محمد عسکری
435 mghasemi mghasemi