ورود به سایت

برگزاری کارگاه فلسفه هنر - انجمن علمی فلسفه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ - 18:30 | 
انجمن علمی فلسفه
عنوان فعالیت: کارگاه فلسفه هنر
نوع فعالیت: فعالیت آموزشی
سطح برگزاری: استانی
مدرس: آقای دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
محل برگزاری: سالن استاد رضا سیدحسینی
مسئول برگزاری: آقای رضا آزر
همکاران اجرایی: اعضای شورای مرکزی انجمن علمی فلسفه
مجموعه‌های همکار( دانشگاهی، برون دانشگاهی): اتاق گفتمان حکمت و فلسفه، انجمن علمی هنر
زمان برگزاری: ۹۸/۲/۲۹
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۲ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۰۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- بیان دیدگاه گادامر نسبت به هنر و بازی
- مفهوم بازی و ارتباط آن با هنر
- وجود بازی
- رابطه هنرمند و اثر هنری


***

***


CAPTCHA