گروه استعداد های درخشان، برنامه ریزی آموزشی و آموزش های مجازی- آیین‌نامه‌ آموزش مجازی
آیین‌نامه‌ آموزش مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/22 - 12:26 | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه استعداد های درخشان، برنامه ریزی آموزشی و آموزش های مجازی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=40.9228.28367.fa
برگشت به اصل مطلب