پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- در محضر علما و اساتید اخلاق
حجه الاسلام و المسلمین فروغی ( بخش 15)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 بسم الله الرحمن الرحیم

  در محضر استاد (15)

  انسانی که منزل خود را نشناسد، نمی تواند از فیوضات الهی بهره مند شود .

                                                                                                                                     ( ادامه مطلب)

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=20.436.284.fa
برگشت به اصل مطلب