مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- هسته های فناور مرکز
هسته پلتفرم تولید محتوی هیروگلیف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سارا نعمتی اردبیلی
تاریخ جذب : 98/04/15
 
عنوان ایده : پلتفرم تولید محتوی هیروگلیف
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find-106.5329.21541.fa.html
برگشت به اصل مطلب