مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری- هسته های فناور مرکز
هسته بازارچه اینترنتی پلازا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : رویا روزی خواه
تاریخ جذب : 98/04/05

عنوان ایده : بازارچه اینترنتی پلازا
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری:
http://www.uma.ac.ir/find-106.5329.21540.fa.html
برگشت به اصل مطلب