معاونت اداری، مالی- آیین نامه ها و دستورالعمل های بیماری کرونا
آیین نامه ها و دستورالعمل های بیماری کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/16 - 10:41 | 
  • دستور العمل بهداشتی دانشگاه محقق اردبیلی جهت حفظ سلامت در محیط کار: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
  • الزامات سلامت محیط کار در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
  • آیین نامه دورکاری هیأت وزیران: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
  • بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به بیماری کرونا: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
  • دستور العمل بهداشتی دانشگاه برای حفظ سلامت در محیط کار: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
  • دستورالعمل مقررات ایمنی و بهداشت: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید
  • دستورالعمل نحوه بهره مندی از امکان دورکاری در دانشگاه: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید. 
  • فرم بازگشت به کار شاغلین با احتمال آلودگی به بیماری کرونا: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.
  • لیست پزشکان معتمد برای تایید بازگشت همکاران مبتلا به بیماری کرونا: برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find-10.8102.22915.fa.html
برگشت به اصل مطلب