معاونت اداری، مالی- فعالیت های انجام شده
فعالیت های انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/25 - 12:40 | 

کاهش مصرف و استفاده از کالای ایرانی دو محور اقتصاد مقاومتی در دانشگاه محقق اردبیلی

برای مشاهده خبر اینجا را کلیک کنید


اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها در دانشگاه محقق اردبیلی:
برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری، مالی:
http://www.uma.ac.ir/find-10.6751.17766.fa.html
برگشت به اصل مطلب