بایگانی بخش اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 152 | تعداد کل بازدید های مطالب: 17,596 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ -

اجلاس بهره وری در علوم ، تحقیقات و فناوری و نشست سراسری شبکه ناتک عتف

اجلاس بهره وری در علوم ، تحقیقات و فناوری و نشست سراسری شبکه ناتک عتف

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ -

اولین اجلاس سراسری بهره وری در علوم تحقیقات و فناوری

اولین اجلاس سراسری بهره وری در علوم تحقیقات و فناوری

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ -

برگزاری کارگاه ساعا ویژه مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری کارگاه ساعا ویژه مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ -

برگزاری دوره آموزشی سامانه ساعا ویژه دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری دوره آموزشی سامانه ساعا ویژه دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ -

سفر کیفیت- بازدید از دانشگاه محقق اردبیلی

سفر کیفیت- بازدید از دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ -

سفر کیفیت- بازدید از پارک علم و فناوری استان اردبیل

سفر کیفیت- بازدید از پارک علم و فناوری استان اردبیل

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ -

سفر کیفیت- بازدید از دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

سفر کیفیت- بازدید از دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ -

سفر کیفیت- بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای استان اردبیل

سفر کیفیت- بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای استان اردبیل

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲ -

دوره آموزشی "تدریس اثر بخش" برای اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو

به گزارش دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل، هیئت ناتک استان اردبیل در راستای اجرای دوره­ های توانمندسازی اساتید، دوره آموزشی "تدریس اثر بخش" برای اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو آموزش عالی استان اردبیل برگزار نمود. لازم به ذکر است این کارگاه با تدریس جناب آقای دکتر تقی اکبری از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در محل سالن خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگرار شد.

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ -

برگزاری نشست بررسی گزارش نامه نظارتی زیر نظام‌های آموزش عالی

 به گزارش دبیرخانه هیئت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل نشست بررسی گزارش نامه نظارتی زیر نظام‌های آموزش عالی، به منظور بررسی و هم اندیشی  و ارائه راهکارهای عملیاتی در ارزیابی‌های مدنظر وزارت عتف و سایر نهادهای نظارتی،  روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اتاق شورای دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ -

فعالیت غیرمجاز در حوزه آموزش عالی (۲)

حسب اعلام مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی، به استحضار میرساند مجموعه »دانشـگاه بین المللی غیر دولتی علوم و تحقیقات ارس جلفا« )موضوع نامۀ شماره ۳۸۵۳۱ مورخ ،(۱۴۰۲/۰۳/۳مجموعه »مؤسـسه بین المللی آیندگان و دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی فجر« )موضوع نامۀ شماره ۳۳۶۱۸مورخ ،(۱۴۰۲/۰۲/۳۱مجموعه »مرکز آموزش عالیغیر انتفاعی دکتر حسابی« )موضوع نامۀ شماره ۳۳۶۱۵مورخ (۱۴۰۲/۰۲/۳۱و مجموعه »بنیادعلمی–پژوهشی دارالفنون« )موضوع نامه شماره ۳۷۴۶۱۱مورخ (۴۰۱/۱۲/۱۳فاقد مجوز ف ّعـالیت آموزشـی از سوی شورای گسـترش آموزش عـالی بوده و هرگونه ف ّعالیت در سـطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف آن مجموعه ها فاقد وجاهت قانونی است  

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1