بایگانی بخش اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 344 | تعداد کل بازدید های مطالب: 295,807 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ تغییر سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیۀ تغییر سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان  

img_yw_news
شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ تحویل خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ تحویل خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  

img_yw_news
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  

img_yw_news
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

اطلاعیۀ تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه  

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ واریز اجاره‌بهاء خوابگاه برای نیم‌سال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ واریز اجاره‌بهاء خوابگاه برای نیم‌سال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ -

تمدید زمان ثبت‌نام فراخوان سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۱

اطلاعیۀ تمدید زمان ثبت‌نام فراخوان سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۱  

img_yw_news
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت درخواست گروهی خوابگاه ویژه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی روزانه ورودی‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت درخواست گروهی خوابگاه ویژه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی روزانه ورودی‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  

img_yw_news
دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ -

فراخوان سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۱

فراخوان سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۱  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت درخواست گروهی خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت درخواست گروهی خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ادارۀ امور غذاخوری‌ها برای دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱

اطلاعیۀ ادارۀ امور غذاخوری‌ها برای دانشجویان ورودی جدید-۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویان ورودی جدید-۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ مرکز بهداشت، درمان و مشاورۀ دانشجویی برای دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱

اطلاعیۀ مرکز بهداشت، درمان و مشاورۀ دانشجویی برای دانشجویان ورودی جدید-۱۴۰۱

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ -

خدمات رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی برای اسکان میهمانان محترم در تابستان ۱۴۰۱

خدمات رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی برای اسکان میهمانان محترم در تابستان ۱۴۰۱

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ -

اطلاعیه ثبت‌نام خوابگاه برای ترم تابستان ۱۴۰۱

اطلاعیه ثبت‌نام خوابگاه برای ترم تابستان ۱۴۰۱  

صفحه 1 از 14    
اولین
قبلی
1
...