ورود به سایت

کارگاه آموزشی نگارش بیزینس پلن خانم سمیرا نعمت زاده

 | تاریخ ارسال: 1401/8/24 - 15:23 | 

این کارگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ در سالن جلسات مرکز نوآوری و رشد واحده های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید.