ورود به سایت

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان با حضور خانم دکتر شرافتخواه

 | تاریخ ارسال: 1401/8/24 - 15:17 | 
این کارگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ در سالن جلسات مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید.