ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی و کاردانی سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/6/29 - 09:02 | 
 
مراحل و مدارک لازم برای ثبت نام کاردانی و کارشناسی پیوسته


 سامانه ثبت نام اینترنتی (گلستان)                 فیلم آموزشی نحوه ثبت نام


فرم های مورد نیاز جهت تکمیل پرونده آموزشی


دانلود جدول شهریه 


قوانین و مقررات آموزشی


 تماس با مسئولین


سامانه های اداره بهداشت


  فرم استعدادیابی فرهنگی و اجتماعی


    سامانه خدمات الکترونیکی معاونت دانشجویی (خوابگاه، تغذیه  و رفاه)