درباره مرکز

 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 - 14:37 | 

آشنایی با مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

یکی از زیر مجموعه های حوزه ریاست دانشگاه، مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور می باشد. در این مرکز افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های نوآور و فناور می توانند مستقر شده و علاوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت های مرکز نوآوری و رشد از حمایت های مختلف مرکز نیز برخوردار گردند.

اهداف مرکز :

- بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

- ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فناور فعال در زمینه های فناوری

- بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه در بازار

حمایت ها و خدمات مرکز برای واحدهای فناور:

- حمایت ها و خدمات مالی و اعتباری

- خدمات فنی و تخصصی ( آزمایشگاه، کارگاه، و غیره)

- خدمات آموزشی در موضوعات مختلف مدیریتی و مهارتی

- خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف

- خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ( اینترنت، کتابخانه ، بانک های اطلاعاتی، ژورنال های الکترونیکی و غیره )

- خدمات بازاریابی و تبلیغاتی ( در حال راه اندازی )

- حمایت های معنوی