برگزاری نشست کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/13 - 11:28 | 
کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل به منظور بررسی نظرات گروه ناظر دانشگاه جامع علمی کاربردی در تاریخ ۱۴۰۱ /۱۰/۱۲با حضور اعضا تشکیل جلسه داد. 

 

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید دانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهر

 | تاریخ ارسال: 1401/10/10 - 08:45 | 
گروه ناظر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل در تاریخ ۷ دی از دانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهر بازدید بعمل آورد.

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز گرمی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/7 - 08:47 | 
گروه ناظر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل در تاریخ ۵ دی از دانشگاه پیام نور مرکز گرمی بازدید بعمل آورد.


دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی گرمی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/7 - 08:42 | 
گروه ناظر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل در تاریخ ۵ دی از مرکز آموزش علمی کاربردی گرمی بازدید بعمل آورد.
دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازدید از دانشگاه پیام نور واحد سرعین

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 - 09:07 | 
گروه ناظر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل در تاریخ ۴ دی از دانشگاه پیام نور واحد سرعین بازدید بعمل آورد.
 

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر