فرم ها

راهنمای نحوه ارسال تایید کارکرد ماهانه اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی از طریق اتوماسیون اداری

الف) فرم ها

۱. فرم های بازدید و ارزیابی دانشگاههای دولتی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

۲. فرم های بازدید و ارزیابی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

۳. فرم های بازدید و ارزیابی واحدهای دانشگاه پیام نور

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

۴. فرم های بازدید و ارزیابی موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

۵. فرم های بازدید و ارزیابی مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

۶. فرم های بازدید و ارزیابی موسسات آموزش عالی آزاد

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

۷. فرم های بازدید و ارزیابی آموزشکده ها و دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

د) کاربرگ شماره ۱

و) کاربرگ شماره ۲

۸. فرم د 


دفعات مشاهده: 312 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر