وظایف

وظایف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 

۱- نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت مؤسسه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
۲- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع مؤسسه
۳- نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
 ۴- تشکیل کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس مؤسسه
۵- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه ­ها و دستوالعمل ­ها در تمام حوزه های فعالیت مؤسسه
۶- مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه ­های آموزشی و پژوهشی مؤسسه
۷- پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی­ های درونی و بیرونی مؤسسه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحدها و گروه های کاری موسسه
۸- فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
۹- ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی "مؤسسه":
 الف) در سطح دانشگاه ها: شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)
 ب) در سطح مؤسسه های پژوهشی و فناوری شامل: مراکز رشد واحدهای فناوری، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، آزمایشگاه هاو کارگاه ­های تخصصی، شتاب دهنده ­ها، فن بازارها و سایر واحدهای تخصصی و گروههای کاری
۱۰- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای مؤسسه (اعم از هیات علمی و غیر هیئت‌ علمی) و واحدهای فناور
۱۱- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
۱۲- همکاری و هماهنگی­ لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
۱۳- پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های مؤسسه بر اساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌
۱۴- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مؤسسه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده ۲ و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت
۱۵- تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های مؤسسه
۱۶- تحلیل و ارزیابی طرح ­ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه و ارائۀ آن به شورا
۱۷- توانمندسازی اعضای هیئت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران مؤسسه و واحدهای فناوری در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
۱۸- سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول میشود.
تبصره ۱) در راستای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت های برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، "مؤسسه" باید سیستم اطلاعاتی مناسب و یکپارچه مستقر نماید.
تبصره ۲) کلیه واحدها و اعضای مؤسسه در قبال ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع به مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، موظف و پاسخگو هستند.
تبصره ۳) تخصیص بودجه واحدها و فعالیتها و طی مراحل رشد و خروج واحدهای فناور میبایست با درنظر گرفتن نتایج حاصل از ارزیابی‌های مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت صورت پذیرد.

۱۹- ارزیابی روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم های پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.
۲۰- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوط
۲۱- نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.
۲۲- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت های ذی ربط.
۲۳- اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با نظرخواهی از دانشجویان و دانش آموختگان از واحدهای تابعه دانشگاه
۲۴- اجرای مصوبات هیأت اجرایی جذب هیأت علمی با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۲۵- انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی ریاست دانشگاه

وظایف هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

۱- تحلیل زیرنظام ها
۲- برنامه ریزی، نظارت و ارائه گزارش مستمر از مؤسسه های استان
۳- ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
۴- فرهنگ سازی و توانمندسازی مؤسسه ها
۵- تعامل و همکاری در استان


 


دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر