عملکرد دانشگاه محقق اردبیلی در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 10:43 | 

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فعالیت های انجام گرفته دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 10:34 | 

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:57 | 

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی در یک نگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:56 | 

دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در یک نگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:54 | 

دفعات مشاهده: 113 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی در یک نگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:54 | 

دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی در یک نگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:53 | 

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در یک نگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:41 | 

دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشگاه محقق اردبیلی در آئینه چهل سالگی ۱۳۹۷-۱۳۵۷

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:31 | 

دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:28 | 

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عملکرد روابط عمومی دانشگاه در آذرماه ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:26 | 

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اینفوگرافیک دانشگاه محقق اردبیلی در مسیر مدیریت سبز

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 - 09:25 | 

دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر