تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/9/30 - 12:16 | 

آدرس:

          اردبیل - خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - ساختمان سبلان -  مدیریت امور آموزشی د انشگاه - کد پستی: ۱۱۳۶۷ - ۵۶۱۹۹

          

 
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر مهدی حسن پور مدیر امور آموزشی دانشگاه ۵۳۰۱ ۳۱۵۰۵۳۰۱
دکتر فیروز نوروزی نیا معاون مدیر آموزش ۵۳۱۶ ۳۱۵۰۵۳۱۶
فیروز پیرنیا رئیس اداره خدمات آموزشی ۵۳۰۴ ۳۱۵۰۵۳۰۴
علی مختاری کارشناس مسئول سامانه گلستان ۵۳۰۳ ۳۱۵۰۵۳۰۳
رسول علیزاده رییس اداره فارغ التحصیلان ۵۳۰۷ ۳۱۵۰۵۳۰۷
حسین صاحب کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلان ۵۳۳۱ ۳۱۵۰۵۳۳۱
رباب فرهنگی کارشناس اداره فارغ التحصیلان ۵۳۱۲ ۳۱۵۰۵۳۱۲
فرشته خدایاری کارشناس تحصیلات تکمیلی ۵۳۱۰ ۳۱۵۰۵۳۱۰
عزیز نخستین فعال کارشناس مسئول صدور دانش نامه ۵۳۰۸ ۳۱۵۰۵۳۰۸
علی نیک نژاد کارشناس امور مشمولین ۵۳۰۶ ۳۱۵۰۵۳۰۶
اسداله نظرزاده رییس اداره پذیرش و ثبت نام ۵۳۰۵ ۳۱۵۰۵۳۰۵
سالار خیرجو دبیرخانه آموزش کل دانشگاه ۵۳۱۴ ۳۱۵۰۵۳۱۴
فاطمه قشلاقی دبیرخانه آموزش کل دانشگاه ۵۳۱۴ ۳۱۵۰۵۳۱۴
فاطمه علیزاده کارشناس آموزش مجازی ۵۳ ۳۱۵۰۵۳۳۸