معرفی کارشناس

 | تاریخ ارسال: 1399/7/30 - 13:55 | 
منیژه فیضی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع - صنایع
 

اهم وظایف:
 • تحویل کاربرگ پذیرش مقدماتی و راهنمایی تهیه طرح کسب و کار به متقاضی.
 • دریافت تقاضای ورود به مرکز رشد توسط متقاضیان.
 • بررسی اولیه و مقایسه با دستورالعمل­های پذیرش اولیه طرح و اعلام اصلاحات به متقاضی.
 • درخواست ارائه مدارک تکمیلی از متقاضی.
 • ارسال کاربرگ مقدماتی تکمیل شده و مدارک مرتبط با آن برای مشاوران.
 • دریافت نظریه مشاوران در مورد طرح.
 • آماده ­سازی جمع­ بندی و تهیه گزارش و ارایه نظر.
 • تعیین وقت مصاحبه در صورت نیاز و اعلام مدیریت جهت ارایه توضیحات در مورد طرح
 • تعیین وقت جلسه تخصصی و عقد قرارداد با صاحبان طرح های پذیرفته شده و تکمیل پرونده
 • انجام امور اداری لازم جهت ثبت نام متقاضی به عنوان واحد فناور (تعامل) درخواست مدارک و مستندات لازم از متقاضی
 • دریافت اطلاعات و مدارک و مستندات مربوط به واحدها در هر مرحله از کار و ثبت دقیق و کامل آنها در رایانه.
 • حفظ و نگهداری و به روزرسانی کلیه­ ی اطلاعات.
 • ارایه گزارش های دقیق از فعالیت­های واحدهای فناور در هر دوره­ی بازه زمانی
 • بایگانی دقیق مستندات واردشده در رایانه و بایگانی مرکز
 • اجرای اقدامات لازم در جهت جلوگیری از بین رفتن یا مفقود شدن اطلاعات
 • تعیین مشاوران متخصص جهت راهنمایی واحدهای فناور  
 • دریافت گزارش از مشاوران واحد