مناسبت ها
ورود به سایت

اسامی متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/3/18 - 15:25 | 
اعلام اسامی متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان)
سال تحصیلی ۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه محقق اردبیلی
اسامی متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای دولتی از طریق ایمیل دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ثبت نام کرده اند به شرح ذیل اعلام می گردد. شایان ذکر است اسامی اعلام شده جهت اطلاع ثبت نام کنندگان عزیز بوده و پس از اعلام کد رشته و ظرفیت گرایش ها در دفترچه شماره ۲ سازمان سنجش و آموزش کشور، اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد با عنوان گرایش در شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
۱ فاطمه چهرقی جغرافیا
۲ حمیرا پیرشریف جغرافیا
۳ کوثر نظری باستان شناسی
۴ مریم نوروزی قرانی باستان شناسی
۵ حسن شجاع جغرافیا
۶ فاطمه جهان آرا جغرافیا
۷ ویداقربانیان گل تپه اقتصاد
۸ زینب باستانی جغرافیا
۹ مریم محمودی باستان شناسی
۱۰ امیرحسین پسنده جغرافیا
۱۱ نگین بنالی خلیفه لو مدیریت بازرگانی
۱۲ مریم ملکی جغرافیا
۱۳ فاطمه صمدی جغرافیا
۱۴ فاطمه تقی زاده علی ابادی جغرافیا
۱۵ دریا یوسفی فعال گردشگری
۱۶ فاطمه اسفندیاری جغرافیا
۱۷ مهسا رضایی ساریخانبگلو جغرافیا
۱۸ ثنا یوسفی اردبیلی زبان و ادبیات فارسی
۱۹ مینا قبادی ادیان و عرفان
۲۰ ساناز سید جوادی باروق زبان و ادبیات فارسی
۲۱ زهرا جعفرپور زبان و ادبیات عربی
۲۲ شهرام لطفی زبان و ادبیات عربی
۲۳ پریسا شیری خانقاه زبان و ادبیات عربی
۲۴ زهرا میرزاد صلوات زبان و ادبیات عربی
۲۵ زهرا شیخعلی زاده آموزش زبان انگلیسی
۲۶ گلنازپیغامی آموزش زبان انگلیسی
۲۷ زهرا خدایاری آموزش زبان انگلیسی
۲۸ مریم قاسمی وانعلیا آموزش زبان انگلیسی
۲۹ زهرا میرکاظمی ادیان و عرفان
۳۰ مهدی عابدی بفراجرد علوم سیاسی
۳۱ محمد مؤذن درگهانی زبان و ادبیات عربی
۳۲ شیوا ایمانی زبان و ادبیات فارسی
۳۳ مهناز بینش آبی بیگلو ادیان و عرفان
۳۴ اکرم فیضی زبان و ادبیات فارسی
۳۵ حسن مجرد پور جناقردی زبان و ادبیات عربی
۳۶ مینا خدایاری زیست شناسی گیاهی
۳۷ طناز افشین زیست سلولی و مولکولی
۳۸ سبا واحدی زیست سلولی و مولکولی
۳۹ علی پیله ورملکی ریاضیات و کاربردها
۴۰ هانیه غفاری ججین شیمی کاربردی
۴۱ خدیجه ایمانی میناآباد زیست شناسی علوم جانوری
۴۲ شیما همسایه مقدم زمین شناسی
۴۳ هدیه حبیبیان زمین شناسی
۴۴ نگین نامور شیمی کاربردی
۴۵ سارا غلامی سلطان احمدی زیست سلولی و مولکولی
۴۶ محمد کاتبی نژاد آموزش زیست شناسی
۴۷ مارال آبادکار بهروز زمین شناسی
۴۸ زهرا اسمی اناری زیست شناسی گیاهی
۴۹ سمیرا مهرنگ مرنی زیست شناسی گیاهی
۵۰ یونس ایران نژاد اجیرلو فیزیک
۵۱ مهسا جهانگیری فیزیک
۵۲ سودا عظیمی فیزیک
۵۳ علی مرتضوی قوشجی شیمی کاربردی
۵۴ کوثر حاج نجفی زیست سلولی و مولکولی
۵۵ یلدا پناهی بشیرلو ریاضیات و کاربردها
۵۶ لیلا قلی پور دیجوجین زیست شناسی گیاهی
۵۷ رضا ابراهیم نژاد شیمی کاربردی
۵۸ مینا جدی زمین شناسی
۵۹ سحر عبدی لورون آموزش ابتدایی
۶۰ مهسا غفاری چنذانق آموزش ابتدایی
۶۱ اسماعیل رحیمی روانشناسی
۶۲ هانیه رمضانی اردی علوم ورزشی
۶۳ هانیه موشحی عصر روانشناسی
۶۴ پریسا محمدی علاف علوم ورزشی
۶۵ مینا ستوده علوم تربیتی
۶۶ زهرا سلطانی مشاوره
۶۷ بهاره آسیابی فعال روانشناسی
۶۸ پویا سمعیان آموزش ابتدایی
۶۹ طوبی مالوفی علوم تربیتی
۷۰ زهرا وهابی علوم تربیتی
۷۱ مهسا پورنعمت علوم تربیتی
۷۲ زینب قمری نمین علوم تربیتی
۷۳ رضا شقاقی شهری آموزش راهنمایی و مشاوره
۷۴ محمدحسین سلیمانی طالب قشلاقی آموزش ابتدایی
۷۵ رضا جدی تازه کند آموزش ابتدایی
۷۶ پرستوالهامی آموزش ابتدایی
۷۷ مهدی اصلانی زاویه آموزش ابتدایی
۷۸ حمیدرضا یعقوبی گورانسراب آموزش ابتدایی
۷۹ اصغر قهرمانی اصل آموزش ابتدایی
۸۰ مهدی مهدوی آموزش ابتدایی
۸۱ فرنازکریمی روانشناسی
۸۲ زکریا اعتصامی راهنمایی و مشاوره بسته فعالیت های پرورشی
۸۳ سینا عباسی آموزش ابتدایی
۸۴ حسام هوشیار آموزش ابتدایی
۸۵ مبین ملاامینی علوم ورزشی
۸۶ آزیتا شاهی رزی علوم ورزشی
۸۷ مهدی عسکری روانشناسی
۸۸ سیده زهرا ابراهیمی قوزلو آموزش ابتدایی
۸۹ صغری باقرپور هل آباد روانشناسی
۹۰ یکتا جعفری روانشناسی
۹۱ زهرا مرادی آموزش ابتدایی
۹۲ فائزه غفاری آموزش ابتدایی
۹۳ مهسا رزمی روانشناسی
۹۴ سحر شهبازی گرجان روانشناسی
۹۵ زهرا شهبازی رز آموزش ابتدایی
۹۶ نیما قاسمی علوم ورزشی
۹۷ عرفان خجسته یار علوم ورزشی
۹۸ یاوررمضانی آموزش ابتدایی
۹۹ علیرضا ولی پور حیقی علوم ورزشی
۱۰۰ مهسا خداویردیزاده علوم ورزشی
۱۰۱ نسیم ساسانیان آموزش ابتدایی
۱۰۲ امید عیدی آموزش ابتدایی
۱۰۳ عرفان ستارزاده آلوجی آموزش ابتدایی
۱۰۴ نسترن مرادزاده علوم ورزشی
۱۰۵ الهه خدادادی روانشناسی
۱۰۶ ویدا بهراد بک باغلو علوم ورزشی
۱۰۷ میرعلی نقی زاده سرابی آموزش ابتدایی
۱۰۸ مهسا گلدوست روانشناسی
۱۰۹ الهه حیدری جید علوم ورزشی
۱۱۰ کیوان علیزاده مللو آموزش ابتدایی
۱۱۱ معصومه اصلانی آنپار روانشناسی
۱۱۲ نگین شاکر علوم ورزشی
۱۱۳ هادی جدی آموزش ابتدایی
۱۱۴ حامد محمدپور ساریخانبگلو آموزش ابتدایی
۱۱۵ محمدعلی تشهدجمال آموزش ابتدایی
۱۱۶ ژاله قربانی روانشناسی
۱۱۷ زهرا درکاهی قلیچی روانشناسی
۱۱۸ رقیه علحسین زاده مقدم علوم ورزشی
۱۱۹ معین سلیمی علوم ورزشی
۱۲۰ شبنم محمدی خانقاه روانشناسی
۱۲۱ هامون داداش وند مهندسی عمران
۱۲۲ شیوا نایب داداشی مهندسی برق قدرت
۱۲۳ سعیده زکی پور مهندسی کامپیوتر
۱۲۴ ساحل اصلانی مهندسی عمران
۱۲۵ زهرا علی اکبر مهندسی معماری
۱۲۶ میر مهدی باقری آقچه کند مهندسی مکانیک
۱۲۷ محمدرضا مکرمیان مهندسی عمران
۱۲۸ مهدیه باقری مهندسی شیمی
۱۲۹ فرشید فتح الهی بودلالو مهندسی عمران
۱۳۰ سپهر رفیع زاده مهندسی معماری
۱۳۱ مهدی لطفی کلخوران مهندسی عمران
۱۳۲ حسین آقازاده امین جان مهندسی مکانیک
۱۳۳ سیدپویا میرجعفریان مهندسی عمران
۱۳۴ محمدامین سلیمان زاده مهندسی عمران
۱۳۵ کامیار خرمی مهندسی برق
۱۳۶ محمد محیائی مهندسی برق
۱۳۷ مهسا پورامینی مهندسی کامپیوتر
۱۳۸ محمد حسین فلاح مهندسی کامپیوتر
۱۳۹ محمدطه نجف زاده مهندسی کامپیوتر
۱۴۰ فاطمه شیری یایچی مهندسی مکانیک
۱۴۱ نیلوفراخلاقی ینگجه مهندسی عمران
۱۴۲ بهار رمضانی مهندسی معماری
۱۴۳ جواد احدزاده مهندسی عمران
۱۴۴ امیرحسین شکری مهندسی عمران
۱۴۵ حسین منصوری زاده مهندسی برق
۱۴۶ محمد جمالی شکراب مهندسی برق
۱۴۷ ساسان نعمتی مهندسی برق
۱۴۸ میلاد شیخی کله سر مهندسی برق
۱۴۹ سینا مصطفوی نسب مهندسی برق
۱۵۰ حسین سرتیپ علوم  باغبانی
۱۵۱ سینا منصورزاده اشکانی مکانیزاسیون کشاورزی
۱۵۲ مجیددادخواه مکانیزاسیون کشاورزی
۱۵۳ زهرا حسنی گیاه پزشکی
۱۵۴ مریم رحمتی کلخوران علوم و مهندسی خاک
۱۵۵ نازنین چمنیان علوم و مهندسی آب
۱۵۶ ساحل رسولی آذر علوم و مهندسی آب
۱۵۷ مهسا آبادکار بهروز گیاه پزشکی
۱۵۸ سیده سعاد تفاخ مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی
۱۵۹ نادیا سعادتی مکانیزاسیون کشاورزی
۱۶۰ محمد قلی زاده احمدآبادی علوم و مهندسی جنگل
۱۶۱ نسرین نیکفال مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
۱۶۲ میرموسی موسوی زاد  مکانیزاسیون کشاورزی
۱۶۳ بلال پورشرق علوم و مهندسی جنگل
۱۶۴ محمد دانش خامسلو علوم دامی
۱۶۵ نسترن قربانی عموقین علوم و مهندسی صنایع غذایی
۱۶۶ حامد ایران‌ پور مهندسی فضای سبز
۱۶۷ فاطمه رستمی علوم و مهندسی صنایع غذایی
۱۶۸ منیره اژنک علوم دامی
۱۶۹ میثم خوشطینت علوم دامی
۱۷۰ نسترن روحی ایوریق مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

دفعات مشاهده: 437 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/3/18 - 15:25 | 
اعلام اسامی متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان)
سال تحصیلی ۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه محقق اردبیلی
اسامی متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای دولتی از طریق ایمیل دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ثبت نام کرده اند به شرح ذیل اعلام می گردد. شایان ذکر است اسامی اعلام شده جهت اطلاع ثبت نام کنندگان عزیز بوده و پس از اعلام کد رشته و ظرفیت گرایش ها در دفترچه شماره ۲ سازمان سنجش و آموزش کشور، اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد با عنوان گرایش در شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
۱ فاطمه چهرقی جغرافیا
۲ حمیرا پیرشریف جغرافیا
۳ کوثر نظری باستان شناسی
۴ مریم نوروزی قرانی باستان شناسی
۵ حسن شجاع جغرافیا
۶ فاطمه جهان آرا جغرافیا
۷ ویداقربانیان گل تپه اقتصاد
۸ زینب باستانی جغرافیا
۹ مریم محمودی باستان شناسی
۱۰ امیرحسین پسنده جغرافیا
۱۱ نگین بنالی خلیفه لو مدیریت بازرگانی
۱۲ مریم ملکی جغرافیا
۱۳ فاطمه صمدی جغرافیا
۱۴ فاطمه تقی زاده علی ابادی جغرافیا
۱۵ دریا یوسفی فعال گردشگری
۱۶ فاطمه اسفندیاری جغرافیا
۱۷ مهسا رضایی ساریخانبگلو جغرافیا
۱۸ ثنا یوسفی اردبیلی زبان و ادبیات فارسی
۱۹ مینا قبادی ادیان و عرفان
۲۰ ساناز سید جوادی باروق زبان و ادبیات فارسی
۲۱ زهرا جعفرپور زبان و ادبیات عربی
۲۲ شهرام لطفی زبان و ادبیات عربی
۲۳ پریسا شیری خانقاه زبان و ادبیات عربی
۲۴ زهرا میرزاد صلوات زبان و ادبیات عربی
۲۵ زهرا شیخعلی زاده آموزش زبان انگلیسی
۲۶ گلنازپیغامی آموزش زبان انگلیسی
۲۷ زهرا خدایاری آموزش زبان انگلیسی
۲۸ مریم قاسمی وانعلیا آموزش زبان انگلیسی
۲۹ زهرا میرکاظمی ادیان و عرفان
۳۰ مهدی عابدی بفراجرد علوم سیاسی
۳۱ محمد مؤذن درگهانی زبان و ادبیات عربی
۳۲ شیوا ایمانی زبان و ادبیات فارسی
۳۳ مهناز بینش آبی بیگلو ادیان و عرفان
۳۴ اکرم فیضی زبان و ادبیات فارسی
۳۵ حسن مجرد پور جناقردی زبان و ادبیات عربی
۳۶ مینا خدایاری زیست شناسی گیاهی
۳۷ طناز افشین زیست سلولی و مولکولی
۳۸ سبا واحدی زیست سلولی و مولکولی
۳۹ علی پیله ورملکی ریاضیات و کاربردها
۴۰ هانیه غفاری ججین شیمی کاربردی
۴۱ خدیجه ایمانی میناآباد زیست شناسی علوم جانوری
۴۲ شیما همسایه مقدم زمین شناسی
۴۳ هدیه حبیبیان زمین شناسی
۴۴ نگین نامور شیمی کاربردی
۴۵ سارا غلامی سلطان احمدی زیست سلولی و مولکولی
۴۶ محمد کاتبی نژاد آموزش زیست شناسی
۴۷ مارال آبادکار بهروز زمین شناسی
۴۸ زهرا اسمی اناری زیست شناسی گیاهی
۴۹ سمیرا مهرنگ مرنی زیست شناسی گیاهی
۵۰ یونس ایران نژاد اجیرلو فیزیک
۵۱ مهسا جهانگیری فیزیک
۵۲ سودا عظیمی فیزیک
۵۳ علی مرتضوی قوشجی شیمی کاربردی
۵۴ کوثر حاج نجفی زیست سلولی و مولکولی
۵۵ یلدا پناهی بشیرلو ریاضیات و کاربردها
۵۶ لیلا قلی پور دیجوجین زیست شناسی گیاهی
۵۷ رضا ابراهیم نژاد شیمی کاربردی
۵۸ مینا جدی زمین شناسی
۵۹ سحر عبدی لورون آموزش ابتدایی
۶۰ مهسا غفاری چنذانق آموزش ابتدایی
۶۱ اسماعیل رحیمی روانشناسی
۶۲ هانیه رمضانی اردی علوم ورزشی
۶۳ هانیه موشحی عصر روانشناسی
۶۴ پریسا محمدی علاف علوم ورزشی
۶۵ مینا ستوده علوم تربیتی
۶۶ زهرا سلطانی مشاوره
۶۷ بهاره آسیابی فعال روانشناسی
۶۸ پویا سمعیان آموزش ابتدایی
۶۹ طوبی مالوفی علوم تربیتی
۷۰ زهرا وهابی علوم تربیتی
۷۱ مهسا پورنعمت علوم تربیتی
۷۲ زینب قمری نمین علوم تربیتی
۷۳ رضا شقاقی شهری آموزش راهنمایی و مشاوره
۷۴ محمدحسین سلیمانی طالب قشلاقی آموزش ابتدایی
۷۵ رضا جدی تازه کند آموزش ابتدایی
۷۶ پرستوالهامی آموزش ابتدایی
۷۷ مهدی اصلانی زاویه آموزش ابتدایی
۷۸ حمیدرضا یعقوبی گورانسراب آموزش ابتدایی
۷۹ اصغر قهرمانی اصل آموزش ابتدایی
۸۰ مهدی مهدوی آموزش ابتدایی
۸۱ فرنازکریمی روانشناسی
۸۲ زکریا اعتصامی راهنمایی و مشاوره بسته فعالیت های پرورشی
۸۳ سینا عباسی آموزش ابتدایی
۸۴ حسام هوشیار آموزش ابتدایی
۸۵ مبین ملاامینی علوم ورزشی
۸۶ آزیتا شاهی رزی علوم ورزشی
۸۷ مهدی عسکری روانشناسی
۸۸ سیده زهرا ابراهیمی قوزلو آموزش ابتدایی
۸۹ صغری باقرپور هل آباد روانشناسی
۹۰ یکتا جعفری روانشناسی
۹۱ زهرا مرادی آموزش ابتدایی
۹۲ فائزه غفاری آموزش ابتدایی
۹۳ مهسا رزمی روانشناسی
۹۴ سحر شهبازی گرجان روانشناسی
۹۵ زهرا شهبازی رز آموزش ابتدایی
۹۶ نیما قاسمی علوم ورزشی
۹۷ عرفان خجسته یار علوم ورزشی
۹۸ یاوررمضانی آموزش ابتدایی
۹۹ علیرضا ولی پور حیقی علوم ورزشی
۱۰۰ مهسا خداویردیزاده علوم ورزشی
۱۰۱ نسیم ساسانیان آموزش ابتدایی
۱۰۲ امید عیدی آموزش ابتدایی
۱۰۳ عرفان ستارزاده آلوجی آموزش ابتدایی
۱۰۴ نسترن مرادزاده علوم ورزشی
۱۰۵ الهه خدادادی روانشناسی
۱۰۶ ویدا بهراد بک باغلو علوم ورزشی
۱۰۷ میرعلی نقی زاده سرابی آموزش ابتدایی
۱۰۸ مهسا گلدوست روانشناسی
۱۰۹ الهه حیدری جید علوم ورزشی
۱۱۰ کیوان علیزاده مللو آموزش ابتدایی
۱۱۱ معصومه اصلانی آنپار روانشناسی
۱۱۲ نگین شاکر علوم ورزشی
۱۱۳ هادی جدی آموزش ابتدایی
۱۱۴ حامد محمدپور ساریخانبگلو آموزش ابتدایی
۱۱۵ محمدعلی تشهدجمال آموزش ابتدایی
۱۱۶ ژاله قربانی روانشناسی
۱۱۷ زهرا درکاهی قلیچی روانشناسی
۱۱۸ رقیه علحسین زاده مقدم علوم ورزشی
۱۱۹ معین سلیمی علوم ورزشی
۱۲۰ شبنم محمدی خانقاه روانشناسی
۱۲۱ هامون داداش وند مهندسی عمران
۱۲۲ شیوا نایب داداشی مهندسی برق قدرت
۱۲۳ سعیده زکی پور مهندسی کامپیوتر
۱۲۴ ساحل اصلانی مهندسی عمران
۱۲۵ زهرا علی اکبر مهندسی معماری
۱۲۶ میر مهدی باقری آقچه کند مهندسی مکانیک
۱۲۷ محمدرضا مکرمیان مهندسی عمران
۱۲۸ مهدیه باقری مهندسی شیمی
۱۲۹ فرشید فتح الهی بودلالو مهندسی عمران
۱۳۰ سپهر رفیع زاده مهندسی معماری
۱۳۱ مهدی لطفی کلخوران مهندسی عمران
۱۳۲ حسین آقازاده امین جان مهندسی مکانیک
۱۳۳ سیدپویا میرجعفریان مهندسی عمران
۱۳۴ محمدامین سلیمان زاده مهندسی عمران
۱۳۵ کامیار خرمی مهندسی برق
۱۳۶ محمد محیائی مهندسی برق
۱۳۷ مهسا پورامینی مهندسی کامپیوتر
۱۳۸ محمد حسین فلاح مهندسی کامپیوتر
۱۳۹ محمدطه نجف زاده مهندسی کامپیوتر
۱۴۰ فاطمه شیری یایچی مهندسی مکانیک
۱۴۱ نیلوفراخلاقی ینگجه مهندسی عمران
۱۴۲ بهار رمضانی مهندسی معماری
۱۴۳ جواد احدزاده مهندسی عمران
۱۴۴ امیرحسین شکری مهندسی عمران
۱۴۵ حسین منصوری زاده مهندسی برق
۱۴۶ محمد جمالی شکراب مهندسی برق
۱۴۷ ساسان نعمتی مهندسی برق
۱۴۸ میلاد شیخی کله سر مهندسی برق
۱۴۹ سینا مصطفوی نسب مهندسی برق
۱۵۰ حسین سرتیپ علوم  باغبانی
۱۵۱ سینا منصورزاده اشکانی مکانیزاسیون کشاورزی
۱۵۲ مجیددادخواه مکانیزاسیون کشاورزی
۱۵۳ زهرا حسنی گیاه پزشکی
۱۵۴ مریم رحمتی کلخوران علوم و مهندسی خاک
۱۵۵ نازنین چمنیان علوم و مهندسی آب
۱۵۶ ساحل رسولی آذر علوم و مهندسی آب
۱۵۷ مهسا آبادکار بهروز گیاه پزشکی
۱۵۸ سیده سعاد تفاخ مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی
۱۵۹ نادیا سعادتی مکانیزاسیون کشاورزی
۱۶۰ محمد قلی زاده احمدآبادی علوم و مهندسی جنگل
۱۶۱ نسرین نیکفال مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
۱۶۲ میرموسی موسوی زاد  مکانیزاسیون کشاورزی
۱۶۳ بلال پورشرق علوم و مهندسی جنگل
۱۶۴ محمد دانش خامسلو علوم دامی
۱۶۵ نسترن قربانی عموقین علوم و مهندسی صنایع غذایی
۱۶۶ حامد ایران‌ پور مهندسی فضای سبز
۱۶۷ فاطمه رستمی علوم و مهندسی صنایع غذایی
۱۶۸ منیره اژنک علوم دامی
۱۶۹ میثم خوشطینت علوم دامی
۱۷۰ نسترن روحی ایوریق مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پایگاه مشاوره و انتخاب رشته دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/16 - 11:27 | 

دفعات مشاهده: 889 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر