ورود به سایت

پرسش‌های متداول مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 - 12:21 | 
نحوه ارتباط با مرکز بهداشت، درمان ومشاوره دانشجویی دانشگاه چگونه می‌باشد؟
آدرس : اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 
تلفن  : ۳۱۵۰۵۲۵۵-۰۴۵
پست الکترونیکی: chcenteruma.ac.ir

کدام بخش ها در مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی فعال می‌باشند؟
بخشهای فعال مرکز عبارتند از:
بخش پذیرش
بخش ویزیت پزشکی
بخش دندانپزشکی
بخش خدمات پرستاری
بخش مامایی
بخش روان‌درمانی(مشاوره تحصیلی، روان‌شناختی، خانوادگی، ازدواج و...)
بخش مددکاری
بخش روان سنجی
بخش آموزش

پذیرش و نحوۀ بهره مندی از خدمات مرکز چگونه می‌باشد؟
کلیه دانشجویان و کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی می توانند از خدمات این مرکز بهره مند شوند. در بخش مشاوره، مراجعان ابتدا با مراجعه به قسمت پذیرش مرکز یا تماس تلفنی با آن،  تعیین وقت مراجعه می نمایند. در بخش خدمات درمانی نیازی به تعیین وقت قبلی نمی‌باشد.

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه در چه ساعاتی فعال می‌باشد؟ 
فعالیت این مرکز در روزهای غیرتعطیل در ساعات ۸ الی ۱۵ می‌باشد.

مقدار هزینه خدمات ارائه شده در مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه چقدر است؟
خدمات بخش مشاوره به صورت رایگان بوده و خدمات بخش درمانی با دریافت حداقل هزینه می‌باشد. 

هدف و زمان اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید چیست؟
هدف اصلی این طرح شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نیازمند مراقبت‌های ویژه است که در هنگام ورود به دانشگاه و به طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد.