شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1399/2/30 - 08:41 | 
-مطالعات علمی و فنی لازم برای احداث پروژه های عمرانی خیر ساز
- نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی خیر ساز
- رفع مشکلات فنی پروژه های عمرانی خیر ساز