ارسال پستی گواهی موقت

 | تاریخ ارسال: 1399/2/8 - 14:18 | 
دانش آموختگانی که گواهی موقت خود را دریافت نکرده اند می توانند با ثبت درخواست در سامانه گلستان گواهی موقت خود را از طریق پست دریافت نمایند. دانش آموختگان  برای تعیین تکلیف نظام وظیفه می بایست مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند. همچنین مسئولیت صحت مدارک بارگذاری شده بر عهده دانش آموخته می باشد.
 
                           مدارک لازم برای تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه
 
                          ویدئو آموزشی درخواست گواهی موقت در سیستم گلستان

 
  • - هزینه ارسال پستی دانشنامه ۳۰۰۰۰۰ ریال است که در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه گلستان پرداخت خواهد شد.
  • - شماره تماس کارشناسان ادراه دانش آموختگان ۳۱۵۰۵۳۱۱، ۳۱۵۰۵۳۱۲ و ۳۱۵۰۵۳۳۱ است.