ورود به سایت

اعضای انجمن علمی هیدروانفورماتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۶ - 10:50 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ یاسمن صاحب‌جمعی دبیر
۲ هادی ایزدی‌فرد نائب دبیر
۳ آیسان عزتی عضو اصلی
۴ وحید سلیمان‌زاده عضو اصلی
۵ سماء عبدالحسینی عضو اصلی
۶ معین رضایی عضو علی‌البدل
۷ زهرا وهاب‌زاده عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر فریبرز معصومی

عملکرد انجمن علمی هیدروانفورماتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۶ - 10:50 | 

عملکرد انجمن علمی هیدروانفورماتیک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از تصفیه خانه و سد یامچی اردبیل دانشکده‌ای تصفیه خانه و سد یامچی ۹۸/۱۰/۱۵
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی نرم‌افزار GIS دانشکده‌ای دانشکده فنی مهندسی ۹۸/۹/۲۴ الی ۹۸/۱۰/۱۶