نماد اعتماد الکترونیک
ورود به سایت

هیأت موسس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 - 15:27 | 
این هیأت به منظور پایه گذاری و راه اندازی بنیاد تشکیل می شود و وظایف آن عبارتند از:
  • انجام اقدامات اولیه برای تأسیس
  • تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
  • انتخاب اعضای هیأت امنا
  • انتخاب اولیه مدیران و بازرسان

اعضای هیأت موسس:
دریف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ آقای پروفسور عزیز حبیبی رییس دانشگاه محقق اردبیلی
۲ حجت‌الاسلام حاج‌آقا عبدالله حسنی رییس نمایندگی مقام معظم رهبری
ر دانشگاه­های استان اردبیل
۳ آقای جواد قرآن نویس رئیس جامعه خیرین استان اردبیل و
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان
۴ آقای عزیز طلوعی از خیرین بنام استان
و مدیر عامل موسسه خیریه ائمه اطهار (ع)
۵ آقای دکتر معرفت سیاه‌کوهیان معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
۶ حجت‌الاسلام والمسلمین
حاج‌آقا حمید علی نسب
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه‌های استان
۷ آقای امین فتحی عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه
۸ آقای دکتر سعید راثی نظام عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه
۹ آقای دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
۱۰ آقای دکتر بهزاد قربانی مدیر امور مالی دانشگاه
۱۱ آقای دکتر مهدی داوری رییس مرکز ارتباط علمی با جامعه
و کارآفرینی دانشگاه
۱۲ آقای رضا محمدپور قاری بین ­المللی و از کارمندان دانشگاه