هیأت موسس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 - 15:27 | 
این هیأت به منظور پایه گذاری و راه اندازی بنیاد تشکیل می شود و وظایف آن عبارتند از:
  • انجام اقدامات اولیه برای تأسیس
  • تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
  • انتخاب اعضای هیأت امنا
  • انتخاب اولیه مدیران و بازرسان

اعضای هیأت موسس:
دریف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ آقای پروفسور عزیز حبیبی رئیس سابق دانشگاه محقق اردبیلی
۲ حجت‌الاسلام حاج‌آقا عبدالله حسنی رییس نمایندگی مقام معظم رهبری
ر دانشگاه­های استان اردبیل
۳ آقای جواد قرآن نویس رئیس جامعه خیرین استان اردبیل و
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان
۴ آقای عزیز طلوعی از خیرین بنام استان
و مدیر عامل موسسه خیریه ائمه اطهار (ع)
۵ آقای دکتر معرفت سیاه‌کوهیان عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
۶ حجت‌الاسلام والمسلمین
حاج‌آقا حمید علی نسب
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه‌های استان
۷ آقای امین فتحی عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه
۸ آقای دکتر سعید راثی نظام عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه
۹ آقای دکتر عباس فنی اصل عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
۱۰ آقای دکتر بهزاد قربانی مدیر امور مالی دانشگاه
۱۱ آقای دکتر مهدی داوری مدیر عامل بنیاد حامیان
۱۲ آقای رضا محمدپور قاری بین ­المللی و از کارمندان دانشگاه