دیدارهای نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با تعدادی از خیر ارجمند استانی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/23 - 11:39 | 

 
 دیدار نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با خیر ارجمند جنات آقای یعقوب عباسی
  
دیدار نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با خیر ارجمند جنات آقای مذنبی
  
دیدار نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با خیر ارجمند جنات آقای مرتضی الله‌وردی
  
دیدار نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با خیر ارجمند جنات آقای قهرمان نیک‌جو
  
دیدار نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با خیر ارجمند جنات آقای سهراب موسی‌زاده
  
دیدار نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با خیر ارجمند جنات آقای دنیادیده
 

تداوم روند فعالیت های عمرانی خوابگاه دانشجویی متاهلی خیرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اربیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/21 - 12:34 | 

آغاز عملیات اجرایی ساخت اولین خوابگاه متاهلی خیرساز دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/20 - 11:51 | 

دیدار نمایندگان هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با مهندس قدرت حاج نوری، مدیر عامل شرکت آرتا جوجه سبلان اردبیل

 | تاریخ ارسال: 1398/9/15 - 11:19 | 
 

دیدار نمایندگان هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با حضرت حجت الاسلام مهدی ستوده، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل

 | تاریخ ارسال: 1398/9/15 - 11:15 |