اهداف بنیاد

 | تاریخ ارسال: 1398/8/27 - 09:11 | 


مهم‌ترین اهداف

  • اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه

  • برنامه ریزی و ساماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای موردنیاز دانشگاه

  • حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی نخبگان و اساتید دانشگاه

  • حمایت از دانشجویان نیازمند  از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه

استفاده حداکثری از کمک و حمایت های خیرین و افراد نیکوکار برای:

  • توسعه زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی دانشگاه (با تأکید بر خوابگاه های دانشجویی)

  • تأسیس صندوق قرض الحسنه به منظور حمایت از دانشجویان نیازمند حمایت

  • حمایت از طرح های توسعه و تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه

  • حمایت از پژوهش، علم و فناوری در دانشگاه