اهداف

 | تاریخ ارسال: 1398/7/29 - 11:20 | 
امروزه علوم و فناوری نانو امکان تهیه و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزار‌ها در مقیاس نانومتری جهت استفاده در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف، از قبیل پزشکی، الکترونیک، انرژی، محیط زیست، پتروشیمی، صنایع غذایی و را میسر ساخته است. با توجه به اهمیت این فناوری در جهان و ایران، دانشگاه محقق اردبیلی نیز با تاسیس هسته‌ی پژوهشی علوم و فناوری نانو توجه ویژه‌ای برای تولید و گسترش علوم و فناوری نانو در برنامه‌های خود گنجانیده است.
 
اهداف:
  •  ارتباط با صنعت استان و کشور برای انجام پروژه‌های مختلف در زمینه‌ی فناوری نانو به منظور حل مشکلات صنعت.
  •  ایجاد زمینه برای ارتقاء و گسترش علوم و فناوری نانو در سطوح مختلف استان و کشور.
  •  ایجاد ارتباط بین اعضای هیئت علمی با تخصص­های مختلف و پژوهشگران علاقمند در زمینه‌های مختلف فناوری نانو.
  •  برگزاری همایش‌ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی در زمینه‌ی علوم و فناوری نانو.