ورود به سایت

اطلاعات آزمایشگاه های گروه آموزشی آمار و علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1398/5/20 - 08:11 | 
آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی آمار و علوم کامپیوتر
اهم امکانات موجود در آزمایشگاه شماره تماس محل آزمایشگاه در دانشکده مسئول آزمایشگاه آموزشی/پژوهشی نام آزمایشگاه
قریب 25 دستگاه کامپیوتر ندارد طبقه همکف ساختمان شیخ صفی مدیر گروه آمار آموزشی آمار